Měření úniku

Detekce netěsností v systémech stlačeného vzduchu hraje zásadní roli při zajišťování účinnosti a úspory nákladů. Netěsnosti v rozvodech stlačeného vzduchu mohou vést nejen ke značným ztrátám energie, ale mohou také ovlivnit výkonnost systémů stlačeného vzduchu. Přístroje pro detekci úniků jsou proto nepostradatelnými nástroji pro identifikaci, kvantifikaci a eliminaci úniků.

Základním nástrojem pro detekci úniků je ultrazvukový detektor úniků. Tento přístroj využívá ultrazvukové senzory k detekci vysokofrekvenčních zvuků způsobených netěsnostmi v systémech stlačeného vzduchu. Lokalizací těchto zvuků mohou týmy údržby přesně určit místo úniku. Použití ultrazvukových detektorů úniků umožňuje rychlou reakci na úniky, snižuje energetické ztráty, a tím pomáhá snižovat provozní náklady.

V následujících konkrétních příkladech použití jsme shrnuli některé případy, které se nás v minulosti týkaly, a uvádíme první náznaky, jaká zařízení můžete k řešení příslušných problémů použít.