News

Dodržení požadavků na kvalitu stlačeného vzduchu v potravinářském průmyslu pomocí CS nástrojů

Výrobci potravin musí dodržovat zásady HACCP, aby zůstali v právní předpisy v oblasti potravin. Proto musí být provedena analýza rizik v celém procesu výroby a balení.

Velmi často se stlačený vzduch nebere v úvahu jako potenciální zdroj kontaminace, protože je vnímán pouze jako nástroj. Aby byl systém tlakového vzduchu plně v souladu s právními předpisy týkajícími se potravin, musí být zahrnut v  analýze HACCP. Kdekoli, kde se používá stlačený vzduch, musí být nastolen kritický kontrolní bod a stav stlačeného vzduchu musí podléhat doporučením ISO 8573-1, jak je patrné z níže uvedených tabulek.

Stlačený vzduch v potravinářském průmyslu lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 • Vzduch, který přichází do přímého kontaktu s jídlem (Kontaktní).
 • Vzduch, který nikdy nepřichází do přímého kontaktu s jídlem (Bezkontaktní).
  • Pokud analýza HACCP ukáže možné riziko, kdy bekontaktní vzduch nepřímo afektuje potraviny nebo vstoupí do oblasti výroby potravin, pak je vzduch definován jako  "Vysoce Rizikový Bezkontaktní".

Podrobnější definice těchto kategorií:

 • Kontaktní: Vzduch, který přichází do přímého kontaktu se složkami a/nebo hotovými produkty, obalovými materiály, ukládacími nádobami nebo strojním zařízením pro výrobu/balení.
 • Bekontaktní: vzduch, který nikdy nepřichází do styku s ingrediencemi, hotovými produkty, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo strojním zařízením pro výrobu/balení.
 • Vysoce Rizikový Bezkontaktní: vzduch, který správně nemá přijít do kontaktu s ingrediencemi, hotovými produkty, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo strojním zařízením pro výrobu/balení, ale může se tak stát (například: stlačený vzduch, který se vyčerpá do atmosféry přes pneumatický válec v balení se může velmi dobře dostat do kontaktu s výrobkem).

V závislosti na těchto kategoriích je třeba dodržovat různé stupně možné kontaminace pro certifikaci ISO 8573-1. Proto je nutné sledovat následující parametry.

 • Počet Částic: požadavky na čistotu částic jsou identické pro Kontaktní, Bezkontaktní a Vysoce Rizikový Bezkontaktní. Pro každou klasifikaci se vyžaduje stejné množství filtrace částic.
  • Zbytková Voda: požadavky na čistotu vodní páry jsou identické pro Kontaktní, Bezkontaktní a Vysoce Rizikový Bezkontaktní. To vyžaduje montáž adsorpčnívh sušiček, pro TRB (PDP)-40 ° Ctpd nebo nížší. Tento požadavek je nezbytný pro zabránění růstu mikroorganismů, jelikož stlačený vzduch s rosným bodem-26 ° Ctpd a méně zabrání mikrobiologického růstu. Požadavky na čistotu + 3 ° Ctpd pro Bezkontaktní nezabrání mikrobiologickému růstu (Tento TRB je dosahovaný kondenzačním sušičem).

 • Zbytkový olej: požadavky na čistotu celkového oleje (kapaliny, aerosoly a mlhy) jsou v podstatě identické pro Kontaktní, Bezkontaktní a Vysoce Rizikový Bezkontaktní se stejnou úrovní filtrace, která je požadována pro každou klasifikaci.

CS Instruments nabízí řešení pro měření všech těchto důležitých parametrů, jako jsou senzory TRB, měřiče částic a monitory zbytkového obsahu oleje. Pro všechny parametry je možné průběžné monitorování, stejně jako přenosná měření.

Pro další informace nás prosím neváhejte kontaktovat!

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR