News

Snížení nákladů u stlačeného vzduchu je snadné! Nový detektor úniku s kamerou ukáže množství úniku v litrech /min a náklady v € (plus všech ostatních měnách).

Stlačený vzduch je drahá, ale nezbytná složka v průmyslové, automatické výrobě.V důsledku úniku se ztrácí mezi 10% a 25% stlačeného vzduchu. Výroba 1 m³ stlačeného vzduchu stojí v Evropě v průměru 2 centy . Dokonce i nejmenší úniky, pouze 16 litrů / min, způsobují roční náklady ve výši 152 eur. Hledání a eliminování úniků proto nabízí enormní úsporný potenciál ve všech společnostech využívajících stlačený vzduch.

Dosud byly detektory úniků používány výhradně k detekci úniků, kvantifikace množství úniku v litrech / min byla těžkopádná a nepřesná.

Nový detektor úniku LD 500 společnost CS Instruments GmbH & Co. KG nyní zpřístupňuje cenově dostupné zařízení, které zobrazuje množství průsaku v litrech / min (nebo cfm pro jednotky v USA) přímo na displeji zařízení pro detekci úniků. Kromě toho detektor úniku LD 500 vypočítává výsledné náklady na netěsnost v eurech za rok (volně nastavitelná měna). To umožňuje uživateli rozhodnout o tom, které netěsnosti u stlačeného vzduchu musí být opraveny co nejrychleji kvůli vysokým ztrátám a u kterých úniků se oprava může provést později.

Vyhledávání přesného místa úniku stlačeného vzduchu a plynu je založeno na principu měření ultrazvukem. Během vysokého tlaku vysílají i nejmenší úniky vzduchu a plynu ultrazvukové frekvence, které lidské ucho často nedokáže rozpoznat. Elektronika LD 500 "zesiluje" tyto ultrazvukové signály a vysílá je jako akustické signály do sluchátek LD 500, takže uživatel může slyšet i ty nejmenší úniky, které by jinak nebyly detekovány.

Zabudovaná kamera a displej umožňují uživateli fotografovat zjištěné netěsnosti a zdokumentovat je přímo na obrazovce LD 500. Dokumentaci jako je fotografie, množství úniku v litrech / min, náklady v eurech (či jiné měně), název společnosti, oddělení, umístění s datem a časem lze uložit na LD 500.

Uložená data lze snadno exportovat na libovolné, standardní USB a vyhodnocovat pomocí volitelného softwaru pro vyhodnocování PC "CS Leak Reporter". Software automaticky generuje přehledný zápis, který kombinuje veškeré úniky, které ve společnosti nalezla, včetně fotografií, litrů / min, nákladů a všech dalších zaznamenaných podrobností. Tyto přehledy lze vytvořit pro celou firmu nebo pro jednotlivé oddělení a lze je uložit jako soubor PDF. Nashromážděné údaje na konci těchto zpráv poskytují jednoduchý přehled o celkovém úniku vyjádřené v litrech / min a celkových nákladech na únik za rok.

Detektor úniku LD 500 je nabízen jako kompletní sada v robustním servisním pouzdře. Užitečné příslušenství, jako je ohnisková trubice s vyrovnávacím hrotem pro přesné určení úniků v nejmenších prostorech, stejně jako akustická trubka pro detekci nejmenších netěsností, a to i ve vzdálenosti až 6 m, jsou součástí sady. Pro zvláštní požadavky, jako je detekce netěsnosti ve vzdálenosti až 20 metrů, je k dispozici také volitelné příslušenství jako parabolické zrcadlo. U extrémně těžko dostupných míst je k dispozici také flexibilní kukátko.

Více informací o přístroji LD 500 a příslušenství jsou dostupné na
https://www.cs-instruments.com/cs/vyrobky/l/uniky/ 

CS Instruments GmbH & Co. KG

Společnost CS Instruments GmbH & Co. KG se sídlem v Harrislee, Šlesvicko-Holštýnsko je jedním z předních dodavatelů v oboru měřicí techniky pro stlačený vzduch a plyny. Více než 50 zaměstnanců vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh průtokoměry, snímače rosného bodu, zapisovače grafů, software a detektory úniku.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz