Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
cz
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
Company / News

Dodržení požadavků na kvalitu stlačeného vzduchu v potravinářském průmyslu pomocí CS nástrojů

CS Instruments pomáhají splnit standardy HACCP týkající se stlačeného vzduchu v potravinářském průmyslu

Výrobci potravin musí dodržovat zásady HACCP, aby zůstali v právní předpisy v oblasti potravin. Proto musí být provedena analýza rizik v celém procesu výroby a balení.

Velmi často se stlačený vzduch nebere v úvahu jako potenciální zdroj kontaminace, protože je vnímán pouze jako nástroj. Aby byl systém tlakového vzduchu plně v souladu s právními předpisy týkajícími se potravin, musí být zahrnut v  analýze HACCP. Kdekoli, kde se používá stlačený vzduch, musí být nastolen kritický kontrolní bod a stav stlačeného vzduchu musí podléhat doporučením ISO 8573-1, jak je patrné z níže uvedených tabulek.

Stlačený vzduch v potravinářském průmyslu lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 • Vzduch, který přichází do přímého kontaktu s jídlem (Kontaktní).
 • Vzduch, který nikdy nepřichází do přímého kontaktu s jídlem (Bezkontaktní).
  • Pokud analýza HACCP ukáže možné riziko, kdy bekontaktní vzduch nepřímo afektuje potraviny nebo vstoupí do oblasti výroby potravin, pak je vzduch definován jako  "Vysoce Rizikový Bezkontaktní".

Podrobnější definice těchto kategorií:

 • Kontaktní: Vzduch, který přichází do přímého kontaktu se složkami a/nebo hotovými produkty, obalovými materiály, ukládacími nádobami nebo strojním zařízením pro výrobu/balení.
 • Bekontaktní: vzduch, který nikdy nepřichází do styku s ingrediencemi, hotovými produkty, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo strojním zařízením pro výrobu/balení.
 • Vysoce Rizikový Bezkontaktní: vzduch, který správně nemá přijít do kontaktu s ingrediencemi, hotovými produkty, obalovými materiály, skladovacími nádobami nebo strojním zařízením pro výrobu/balení, ale může se tak stát (například: stlačený vzduch, který se vyčerpá do atmosféry přes pneumatický válec v balení se může velmi dobře dostat do kontaktu s výrobkem).

V závislosti na těchto kategoriích je třeba dodržovat různé stupně možné kontaminace pro certifikaci ISO 8573-1. Proto je nutné sledovat následující parametry.

 • Počet Částic: požadavky na čistotu částic jsou identické pro Kontaktní, Bezkontaktní a Vysoce Rizikový Bezkontaktní. Pro každou klasifikaci se vyžaduje stejné množství filtrace částic.
  • Zbytková Voda: požadavky na čistotu vodní páry jsou identické pro Kontaktní, Bezkontaktní a Vysoce Rizikový Bezkontaktní. To vyžaduje montáž adsorpčnívh sušiček, pro TRB (PDP)-40 ° Ctpd nebo nížší. Tento požadavek je nezbytný pro zabránění růstu mikroorganismů, jelikož stlačený vzduch s rosným bodem-26 ° Ctpd a méně zabrání mikrobiologického růstu. Požadavky na čistotu + 3 ° Ctpd pro Bezkontaktní nezabrání mikrobiologickému růstu (Tento TRB je dosahovaný kondenzačním sušičem).
 • Zbytkový olej: požadavky na čistotu celkového oleje (kapaliny, aerosoly a mlhy) jsou v podstatě identické pro Kontaktní, Bezkontaktní a Vysoce Rizikový Bezkontaktní se stejnou úrovní filtrace, která je požadována pro každou klasifikaci.

CS Instruments nabízí řešení pro měření všech těchto důležitých parametrů, jako jsou senzory TRB, měřiče částic a monitory zbytkového obsahu oleje. Pro všechny parametry je možné průběžné monitorování, stejně jako přenosná měření.

Pro další informace nás prosím neváhejte kontaktovat!

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL