Analýza energií – měření průtoku – kalkulace úniku
News » Detailansicht

Analýza energií – měření průtoku – kalkulace úniku

Pokud hovoříme o nákladech na produkci stlačeného vzduchu, hovoříme vlastně o nákladech na energie, které tvoří přibližně 70 až 80% celkových nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Ačkoliv stlačený vzduch je jeden z nejdražších energetických zdrojů firmy, zkušenost udává, že v tomto sektoru dochází také k enormním energetickým ztrátám.

Energetické zdroje jako je elektřina, voda nebo plyn jsou obvykle monitorovány, a proto náklady na tyto zdroje jsou transparentní. Například odběr vody je měřen od odběru za metr a ztráta vody je obvykle objevena brzy evidentnímu úniku. Na druhou stranu únik stlačeného vzduchu není často objeven a může „potichu“ způsobit značné a zbytečné náklady, dokonce i během provozních prostojů či během víkendu.

Základní a úspěšný management energií firmy ve 4 krocích

Naučte se, jak by měly vypadat první kroky. Později můžete tyto kroky snadněji uplatnit i v dalších sektorech vaší firmy a optimalizovat vaší firmu v otázce energií. Tím docílíte zvýšení efektivnosti a úspory nákladů.

Krok 1: Stlačený vzduch a sledování nákladů energií

První krok je instalace přesných průtokoměrů pro stlačený vzduch na všech nezbytných místech, aby byla naměřena přesná data.

Krok 2: Lokalizace úniku stlačeného vzduchu, resp. určení ztrát stlačeného vzduchu

Nyní ve druhém kroku budeme lokalizovat únik stlačeného vzduchu. Pro tyto účely se do analýzy zahrnou veškerá hlavní vedení (potrubí) stlačeného vzduchu spotřebitele. V první řadě by měla být určena největší odběratelská místa stlačeného vzduchu. Ta by měla být rozepsána na jednotlivé úseky, např. haly, podlahy, výrobní linky nebo dokonce samotné stroje. Jakmile je určena spotřeba stlačeného vzduchu pro jednotlivá odběrná místa, začne být zřejmé, jaké náklady se generují v každém z nich. V takovém systému jdou snadno a rychle zjistit i opravdu malé úniky ve výrobě, především díky moderním detektorům na ultrazvukovém základě, jako je např. náš detektor LD 400.

Krok 3: Přenos řešení do praxe

Když jste pomocí přístrojů schopných zapsat naměřené údaje poznali a analyzovali možnou úsporu energií na hlavní linii výroby stlačeného vzduchu, můžete přenést výsledky testování do celého potrubního systému stlačeného vzduchu. Tato zkušenost pomůže uspořit energii při plánování a možnému rozšíření systému stlačeného vzduchu. Pečlivá analýza povede ke snadnějšímu rozhodnutí, zda nahradit poddimenzované potrubí stlačeného vzduchu novým potrubním systémem s větším vnitřním průměrem. Původní a zastaralá technologie měření (např. měřící otvory s odlišným tlakem, Vortex a další), které jsou překážkou ve vnitřní části potrubí, by měla být nahrazena moderním průtokovým měřením bez omezení vnitřního prostoru potrubí stlačeného vzduchu.

Je třeba vyměnit kulové ventily, které dobře netěsní. Jakékoliv spojky, které netěsní, je taktéž třeba vyměnit za nové. Toto jsou pouze příklady, co je třeba učinit. Využijte poznatků z bodů 1 až 3 a pečlivě vypracujte navazující kroky a řešení pro celý systém stlačeného vzduchu. Optimalizovaný systém stlačeného vzduchu šetří peníze – což je důležitý bod v případě navýšení nákladů na energie. Použitím inteligentního zapisovače dat jako je DS 500 vás podpoří ve vašem úsilí a snaze dosáhnout potřebné optimalizace.

Krok 4: Kontrola optimalizace

Dohlížejte na váš systém stlačeného vzduchu. Po zmíněných třech krocích analýzy stlačeného vzduchu – získání spotřeby a nákladů stlačeného vzduchu, lokalizace úniků a určení ztrát stlačeného vzduchu a přenos řešení do celého systému – by mělo být následováno další analýzou a kontrolou optimalizovaného systému. To je nejdůležitějším úkolem bodu č.4. Pro tyto účely je třeba určit zodpovědnou osobu každého úseku systému, která bude mít na starost úsporu energie stlačeného vzduchu.

Pro úsporu energie nebude stačit pouhá analýza systému stlačeného vzduchu. Ovšem prostřednictvím inteligentních zapisovačů údajů o změně průtoku, úniku a ztrátám strlačeného vzduchu, můžete spolehlivě obdržet data potřebná k zavední kroků, která úsporu energie dosáhnou.

CS Instruments GmbH vám nabízí řešení přímo na míru a dle vašich požadavků.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz