Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné

Zde uvidíte jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, kterými byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje na operátora najdete na požadovaném právním upozornění.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tato data jsou především technická data, například prohlížeč a operační systém, který používáte při přístupu na stránku. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, jejich původu, jejich příjemců a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byla opravena, zablokována nebo smazána. Jestli máte nějaké další požadavky, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění při dalších požadavcích.

Analýza a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy vašeho surfování. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a analýzy. Analýza surfování je obvykle anonymní, tzn. Z těchto údajů nebudeme schopni vás identifikovat. Na tuto analýzu můžete vznést namitku nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů. K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jak využít možnosti v tomto ohledu.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou jakékoli údaje, kterými byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro co je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakými účelem se to děje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

CS Instruments GmbH & Co. KG
Gewerbehof 14
D-24955 Harrislee

Telephone: +49 461 80 71 50 - 288
Email: info@cs-instruments.com

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s pro budoucí efekt. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je úředník ochrany údajů německého státu, v němž má naše společnost sídlo. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

YMáte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovatele webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy vašeho prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

Jak zákony píší, máte právo kdykoliv bezplatně zažádat o jakékoli informace o Vašich osobních datech které uchováváme, stejně jako jejich původ, příjemce a důvod, proč byli tyto data nashromážděny. Máte také právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v právním upozornění.

Opozice propagačních e-mailů

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění týkající se zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že jsou přijaty nevyžádané reklamní materiály, jako například spam.

3. Úředník pro ochranu údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pracovníka ochrany údajů.

Bernd Jensen
CS Instruments GmbH & Co. KG
Am Oxer 28c
24955 Harrislee

Telephone: +49 461 80 71 50 - 288
Email: datenschutz@cs-instruments.com

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v paměti přístroje, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím navštívení webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávnění k ukládání souborů cookie, aby byla zajištěna optimální služba bez technických chyb. Jsou-li uloženy i jiné soubory cookie (například ty, které se používají k analýze vašeho chování surfování), budou se s nimi zacházet samostatně.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na vaše otázky a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Zadané údaje uchováme ve formuláři kontaktů, dokud nepožádáte o jejich odstranění, zrušíte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud účel úložiště již nebude (např. po podání vaší žádosti). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

5. Analýza a reklama

Google Analýza

Na této webové stránce používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam

Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Prohlížeče

Můžete zabránit uložení těchto souborů cookie výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Můžete také zabránit předávání údajů generovaných soubory cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmítání sběru dat

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Cookie pro odhlášení se nastaví tak, aby zabránilo shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách na těchto stránkách: Vypněte službu Google Analytics..

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Jako součást Google AdWords používáme tzv. Sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, bude nastaven soubor cookie pro měření konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá na vašem počítači. Tyto soubory cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové stránky a soubor cookie dosud nevypršela, společnost Google a webové stránky mohou informovat, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na této stránce.

Každý inzerent Google AdWords má jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat pomocí webové stránky inzerenta AdWords. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku značek měření konverzí. Inzerenti však nezískávají žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se k tomu odhlásit tím, že změníte nastavení prohlížeče tím, že snadno vypnete soubor cookie sledování konverzí Google. Tímto způsobem nebudete součástí statistik sledování konverzí.

Konverze cookies jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

6. Zpravodaj

Data zpravodaje

Pokud chcete dostávat náš zpravodaj, požadujeme platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s tím, abyste dostávali informační zpravodaj. Žádné další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme pouze k odeslání požadovaných informací a jejich předání třetím osobám.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Odmítnutí souhlasu s ukládáním vašich dat a e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v informačním bulletinu. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Data poskytnutá při registraci do informačního bulletinu budou použity k distribuci informačního bulletinu, dokud zrušíte předplatné při vymazání uvedených údajů. Data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčeny.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky využívají pluginy z YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatel stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Pokud navštívíte jednu z našich stránek s pluginem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje sledovat Vaše prohlížení přímo ve Vašem osobnímu profilu. Toho se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

Služba YouTube slouží k tomu, aby byli naše webové stránky více viděné. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Další informace o správě uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Mapy

Tyto stránky využívají mapovou službu Map Google pomocí rozhraní API. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obecně předávány na server Google v USA a uloženy tam. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použivání Map Google je v zájmu zobrazení našich webových stránek a usnadnění nalezení přesné lokace, kterou uvádíme na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Další informace o správě uživatelských dat naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL