Software

CS Basic (2018) - 0554 8040

Grafické a tabulkové vyhodnocení dat - čtení naměřených dat prostřednictvím USB flash disku nebo Ethernetu. Licence pro 2 pracovní stanice.

OS: Win7x64 nebo vyšší, Mac

Podporovaná zařízení: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500, LD 510.

CS Leak Reporter V1 - pro LD 500/510

Poskytuje názorný přehled zjištěných úniků a jejich potenciálu úspor. Pro každou netěsnost lze definovat opatření k nápravě včetně zobrazení stavu.

OS: Win7x64 nebo vyšší, Mac

Podporovaná zařízení : LD 500/510

CS Leak Reporter V2 (aktuální verze) - pro LD 500/510

Poskytuje názorný přehled zjištěných úniků a jejich potenciálu úspor. Pro každou netěsnost lze definovat opatření k nápravě včetně zobrazení stavu.

OS: Win7x64 nebo vyšší, Mac, 16 GB RAM

Podporovaná zařízení : LD 500/510

CS Leak Reporter Cloud Solution - pro LD 500/510

Řešení CS Leak Reporter Cloud kombinuje funkce CS Leak Reporter V2 s cloudovým systémem založeným na prohlížeči.

  1. Zaregistrujte si účet pomocí své e-mailové adresy
  2. Aktivujte zakoupenou licenci nebo zkušební licenci (30 dní).
  3. Používejte software

Operační systém : není nutná instalace, přístup přes www.leak-reporter.com.

Podporovaná zařízení : LD 500/510

CS Network - Systém monitorování energie

Software pro záznam a analýzu dat ze široké škály naměřených hodnot.

Pomocí softwaru CS Soft Network lze prostřednictvím sítě Ethernet analyzovat libovolný počet snímačů a záznamníků dat. Software ukládá naměřená data všech integrovaných zařízení do databáze MySQL na serveru. Pomocí klientského softwaru lze naměřená data analyzovat z libovolného počítače ve firmě.

Počáteční instalace CS Network:

Server:

Client:

CS Network Update:

Pokyny k aktualizaci

CS Soft Basic - 0554 7040

Software CS Soft Basic slouží k načítání naměřených dat prostřednictvím sítě Ethernet nebo paměti USB a umožňuje zákazníkovi analyzovat naměřená data graficky nebo v tabulkách. Funkce doplňují statistické analýzy a analýza spotřeby. Naměřená data lze exportovat jako soubor pdf nebo soubor Excel®. Přídavný modul CS Soft Energy Analyser slouží k analýze doby zatížení/výpadku kompresorů. Stisknutím tlačítka získá uživatel důležité údaje, jako jsou náklady na elektřinu, náklady na stlačený vzduch, náklady na úniky v eurech, údaje o kompresoru s dobami zatížení/prostoje, měrný výkon v kWh/m³, náklady na stlačený vzduch v eurech na m³. Po stažení lze software používat maximálně 10 dní bez licenčního klíče. Po uplynutí 10 dnů je nutné software zaregistrovat zadáním licenčního klíče (za poplatek).

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Verze: 2.0.0.44

Podporovaná zařízení: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500.

*** Pozor, soubor musí být před otevřením rozbalen ***

Ukázkový soubor CS Soft Basic

Chcete-li použít ukázkový soubor CS Soft Basic, postupujte podle následujících kroků:

  • Po stažení a rozbalení demo souboru spusťte software.
  • V nabídce "Read out from Datalogger" (Čtení z dataloggeru) vyberte možnost "from file" (Ze souboru).
  • Nyní přejděte do složky, do které jste soubor rozbalili, a vyberte "Ukázkový soubor CS Soft Basic.sql".
  • Pro zobrazení dat klikněte na "open" a poté vyberte soubor "test_xx".
CS Soft Network

Pomocí softwaru CS Soft Network lze prostřednictvím sítě Ethernet analyzovat libovolný počet zařízení DS 500 / DS 400. Software ukládá data měření všech DS 500 / DS 400 v síti cyklicky do databáze SQL na serveru. Data měření může analyzovat několik uživatelů současně. Data měření lze analyzovat graficky i v tabulkové formě. Automatická analýza spotřeby umožňuje rozdělit náklady a jednotlivé spotřeby jednotlivých oddělení. V případě překročení limitních hodnot jsou automaticky zasílány poplašné zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Verze: 1.2.5.4

Podporovaná zařízení: DS 500, DS 400, DS 300

Firmware (software zařízení) pro DS 500

UPOZORNĚNÍ pro aktualizace firmwaru z verzí před V4.30, aktualizujte dvakrát!

Pomocí tohoto firmwaru (softwaru zařízení) aktualizujte svůj DS 500 na nejnovější verzi. Jednoduše stáhněte soubor, uložte jej na paměťové zařízení USB, rozbalte jej a poté proveďte aktualizaci v nabídce Aktualizace systému na zařízení DS 500. Ujistěte se, že složky DEV0001 a DEV0005 jsou v kořenovém adresáři USB flash disku.

Verze DS500 : 4.36 (DEV0001)

Verze DS500V2: 5.66 (DEV0005)

Pro zařízení: DS 500, DS 500 mobile

Firmware (software zařízení) pro DS 400

UPOZORNĚNÍ pro aktualizace firmwaru z verzí před V3.30, aktualizujte dvakrát!

Pomocí tohoto firmwaru (softwaru zařízení) aktualizujte svůj DS 400 na nejnovější verzi. Jednoduše stáhněte soubor, uložte jej na paměťové zařízení USB, rozbalte jej a poté proveďte aktualizaci v nabídce Aktualizace systému na zařízení DS 400. Ujistěte se, že se složka DEV0002/DEV0021 nachází v kořenovém adresáři paměti USB.

Verze DS400: 3.49 (DEV0002)

Verze DS400V2: 4.07 (DEV0021)

Pro zařízení: DS 400, DS 400 mobile

Firmware (software zařízení) pro DP 500 / DP 510 / PI 500

Pomocí tohoto firmwaru (softwaru zařízení) můžete aktualizovat DP 500 / DP 510 / PI 500 na nejnovější verzi. Stačí stáhnout soubor, uložit jej na USB disk, rozbalit jej a poté spustit aktualizaci v nabídce Aktualizace systému DP 500 / DP 510 / PI 500. Ujistěte se, že složka DEV0003/DEV0006 je umístěna v kořenovém adresáři USB flash disku.

DP500/DP510/PI500 V1 Verze: 3.45(DEV0003)

DP500/DP510/PI500 V2 Verze: 5.18 (DEV0006)

Pro zařízení: DP500, DP510, PI500

Servisní software pro snímače spotřeby VA 5xx

Servisní software CS (č. výrobku 0554 2007) lze použít ve spojení s adaptérem rozhraní pro přístup k digitálnímu rozhraní (Modbus-RTU) čidel spotřeby CS INSTRUMENTS přímo z počítače přes rozhraní USB. Servisní software umožňuje uživateli například škálovat analogový výstup 4...20 mA, měnit jednotky a mnoho dalšího...

Verze: 1.0.1.48

Pro přístroje: VA 500, VA 520, VA 550, VA , VX 570, VU 570.

Senzory firmwaru VD 500

Pomocí tohoto firmwaru (software ve snímači) aktualizujte svůj VD 500 na nejnovější verzi. Jednoduše stáhněte soubor a nainstalujte jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení: VD 500

Senzory firmwaru VA 525

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje VA 525. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení: VA 525

Firmware senzorů VA 500 / 520

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš VA 500/ VA 520. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení VA 500/ VA 520 do verze HW nižší než V3.00:

Firmware senzorů VA 500 / 520

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš VA 500/ VA 520. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení VA 500/ VA 520 od HW V3.00:

Senzory firmwaru VA 550 / VA 570

Pomocí tohoto firmwaru (software ve snímači) můžete aktualizovat VA 550/ VA 570 na nejnovější verzi. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení VA 550/ VA570 do verze HW nižší než V2.00:

Senzory firmwaru VA 550 / VA 570

Pomocí tohoto firmwaru (software ve snímači) můžete aktualizovat VA 550/ VA 570 na nejnovější verzi. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení VA 550/ VA570 od verze HW V2.00:

Senzory firmwaru VU 570

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš VU 570. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení: VU 570

Senzory firmwaru VX 570

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš fotoaparát VX 570. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.73

Pro zařízení: VX 570

Servisní software pro snímače rosného bodu FA 5xx

Servisní software CS (č. výrobku 0554 2007) lze použít ve spojení s adaptérem rozhraní pro přístup k digitálnímu rozhraní (Modbus-RTU) snímačů rosného bodu CS INSTRUMENTS přímo z počítače prostřednictvím rozhraní USB. Servisní software umožňuje uživateli například škálovat analogový výstup 4...20 mA, měnit jednotky a mnoho dalšího...

Verze: 1.0.8.0.

Pro zařízení: FA 510, FA 515, FA 500

Senzory firmwaru FA 510

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš snímač FA 510. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.98

Pro zařízení: FA 510

Senzory firmwaru FA 515

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje vaše zařízení FA 515. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.98

Pro zařízení: FA 515

Senzory firmwaru FA 500

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš fotoaparát FA 500. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.34

Pro zařízení: FA 500

Senzory firmwaru FA 550

Tento firmware (software ve snímači) aktualizuje váš snímač FA 550. Stačí stáhnout soubor a nainstalovat jej do snímače pomocí servisního softwaru.

Verze: 1.34

Pro zařízení: FA 550

CS Service Software - pro starší senzory

Servisní software CS (č. výrobku 0554 2005) lze použít ve spojení s adaptérem rozhraní IF 100 pro přístup k digitálnímu rozhraní (SDI) snímačů rosného bodu a objemového průtoku CS INSTRUMENTS přímo z počítače prostřednictvím rozhraní USB. Servisní software umožňuje uživateli např. škálovat analogový výstup 4...20 mA, měnit jednotky atd.

Verze: 4.70

Podporovaná zařízení: FA 300, FA 400, FA 410, FA 415, VA 300, VA 400, VA 420.

Firmware (software zařízení) pro LD 500 / LD 510

Pomocí tohoto firmwaru (softwaru zařízení) aktualizujte LD 500 / LD 510 na nejnovější verzi. Jednoduše stáhněte soubor, uložte jej na USB disk, rozbalte jej a poté proveďte aktualizaci v LD 500 / LD 510 v nabídce Aktualizace systému. Ujistěte se, že složka DEV0004 je umístěna v kořenovém adresáři USB flash disku.

Verze : 5.18

Pro zařízení: LD 500, LD 510

Firmware (software zařízení) pro LD 450

Pomocí tohoto firmwaru (softwaru zařízení) aktualizujte LD 450 na nejnovější verzi. Jednoduše stáhněte soubor, uložte jej na USB disk, rozbalte jej a poté proveďte aktualizaci v nabídce Aktualizace systému LD 450. Ujistěte se, že se složka DEV0004 nachází v kořenovém adresáři paměti USB.

Verze : 4.08

Pro zařízení: LD 450

Ovladač USB pro adaptér rozhraní IF 100 servisního softwaru CS

Operační systém: Windows 2000, XP, Windows 7 (32bitový)

Verze : 1.00

Ovladač USB pro adaptér rozhraní IF 100 (od hardwaru V 2.0) servisního softwaru CS

Operační systém: Windows 2000, XP, Windows 7 / 8

Verze: 2.06.00

Průtokový počítač

Pomocí průtokové kalkulačky určete průtok, objem průtoku ve vztahu k vnitřnímu průměru potrubí a najděte správný snímač pro vaši aplikaci.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8 /10

Výpočet vlhkosti

Program slouží k výpočtu různých vlhkostních veličin, jako je tlakový rosný bod, absolutní vlhkost, relativní vlhkost, parciální tlak vodní páry atd.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8