Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Kvalita stlačeného vzduchu/ Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Add to enquiry

Měření zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Senzor zbytkového obsahu OLEJE měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Vzorky reprezentativního průtoku jsou odebírány ze stlačeného vzduchu a přiváděny do kontroly OLEJE. Vlivem nepřetržitého měření případného překročení prahových hodnot bude odchylka zjištěna neprodleně a okamžitě mohou být zahájeny korekční akce.

Stacionární řešení v kombinaci s DS 400

  • OIL-Check 400 - měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu od 0,001… 2,5 mg / m³, 3… 16 bar. Vysoce přesný PID senzor, integrovaný mini katalyzátor pro kalibraci nulového bodu
  • Trvalé, vysoce přesné měření zbytkového oleje (olejové výpary) s PID senzorem (foto-iontový detektor)
  • Dlouhodobě stabilní výsledky měření díky automatické kalibraci nulového bodu. Integrovaný mini katalyzátor spolehlivě generuje definovaný referenční plyn pro kalibraci nulového bodu
  • Na rozdíl od měřících systémů, které vytvářejí „nulový vzduch“ (resp. referenční plyn) pomocí filtrů s aktivním uhlím, a které jsou proto náchylné na zanesení a ucpání těchto filtrů, mini katalyzátor vytváří „nulový vzduch“ bez ucpávání a opotřebení. Nemusí se zde měnit žádné filtry s aktivním uhlím.
  • Snadné vzorkování pomocí PTFE hadice nebo nerezové trubky
Add to enquiry
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL