Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
cz
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Měření průtoku/ Průtokový senzor VA 420 s integrovanou měřící sekcí

Průtokový senzor VA 420 s integrovanou měřící sekcí

Add to enquiry

Průtokový senzor VA 420 s integrovanou měřící sekcí

Je k dispozici s přírubou a bez příruby. Cenově dostupné průtokoměry VA 420 pracují na základě kalorimetrického měřícího postupu. Díky jejich kompaktní konstrukci lze tímto cenově dostupným průtokoměrem VA 420 monitorovat všechny systémy se stlačeným vzduchem od kompresoru až po nejmenší nástroje stlačeného vzduchu (1/4“ až 2 palce).

Možnosti aplikace VA 420

 • Kompenzace, měření spotřeby stlačeného vzduchu
 • Zjištění unikajícího vzduchu / průsaků
 • Mobilní měření stlačeného vzduchu před jednotlivými stroji / závody
 • Měření průtoku postupových plynů jako je např. dusík, CO2, kyslík, argon, oxid dusný
 • Měření průtoku u generátorů dusíku.

Stacionární použití

Pro stacionární použití jsou zde k dispozici následující výstupy pro přenos datdo řídících systémů budov nebo programovatelných PLC: 4...20 mA pro aktuální průtok. Pulzní výstup (galvanicky oddělený) pro celkovou spotřebu.

Mobilní použití

Díky rychlému připojení může být průtokoměr rychle začleněn do přiváděcího vedení stroje. Během odstávky stroje lze zjistit rozsah úniků / průsaků, za chodu stroje lze potom zjistit skutečný průtok. Energie je přiváděna ze zásuvky hlavní jednotky. Pro registraci dat za delší období Vám doporučujeme použít mobilní analyzér stlačeného vzduchu DS 500 nebo mobilní DS 400.

Zvláštní znaky průtokoměrů VA 420

 • Snadná a cenově dostupná instalace
 • U jednotek lze volit libovolně volit pomocí klávesnice keypad m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
 • Čítač stlačeného vzduchu až do 1,999,999,999 m³, může být vynulován pomocí klávesnice keypad
 • Analogový výstup 4...20 mA, pulzní výstup (galvanicky oddělený)
 • Vysoká měřící přesnost i v nižším měřícím rozsahu (je to ideální pro měření úniků)
 • Zanedbatelně nízké tlakové ztráty
 • Kalorimetrický měřící postup, není nutné žádné další měření teploty ani tlaku, nejsou zde žádné pohyblivé mechanické součásti
 • Jednotlivé druhy plynů lze nastavit pomocí softwaru (dusík, kyslík, CO2, oxid dusný, argon)
Add to enquiry
Průtokový senzor VA 420 s integrovanou měřící sekcí
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL