Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Měření průtoku/ Průtokový senzor VA 570 s integrovanou měřící sekcí.

Průtokový senzor VA 570 s integrovanou měřící sekcí.

Add to enquiry

VA 570 – s integrovanou měřící sekcí

Průtokový senzor VA 570 je dodáván s integrovanou měřící sekcí. Měřící sekce jsou k dispozici v provedení s přírubou nebo se závitem R resp. NPT.

Zvláštním znakem je odnímatelná měřící hlava. Měřící jednotka může být proto snadno a rychle vyjmuta kvůli kalibraci a čištění, aniž by bylo nutné provádět složitou demontáž měřící sekce. Během této doby je měřící sekce zajištěna uzavíratelným krytem (příslušenství).

Našroubování pomocí středícího zařízení zaručuje přesnou středovou polohu senzoru po jeho našroubování do měřící sekce a kromě toho je zajištěna přesná pozice vzhledem ke směru proudění. To zabraňuje nežádoucím měřícím chybám.

Nové průtokové senzory VA 550/ 570 pracují na základě kalorimetrického měřícího postupu. Proto není nutné provádět dodatečnou teplotní ani tlakovou kompenzaci.

Díky své robustní konstrukci, skříni z odlévaného hliníku a robustnímu senzoru zhotovenému z nerezové oceli 1,4571 jsou nové senzory VA 550/ 570 vhodné pro náročné průmyslové aplikace. Verze ATEX je vhodná pro aplikaci ve výbušných prostředích. Pro měření průtoku např. zemního plynu je určena verze se schválením od akreditační zkušebny DVWG.

Oproti dříve používaným můstkům zaznamenává nově vyvinutá vyhodnocovací elektronika všechny měřící hodnoty digitálně. To umožňuje velice přesná a rychlá měření v širokém teplotním rozsahu až do 180 °C (resp. 350 °C). Měřící rozsah je 1...1000, a proto je možné provádět měření při velice nízkých jako i příliš vysokých rychlostech průtoku až do 224 m/s.

Senzory VA 550/ 570 jsou standardně vybaveny integrovaným sběrnicovým výstupem Modbus, který umožňuje přenos veškerých parametrů jako je Nm³/h, Nm³, Nm/s, Nl/min, Nl/s, kg/h, kg/min, stop/min, °C atd. Všechny parametry mohou být nastaveny přímo na nástroji (pomocí displeje) nebo pomocí ručního měřícího nástroje PI 500 resp. pomocí servisního softwaru. Samozřejmě jsou zde k dispozici take analogové výstupy 2 x 4...20 mA určené pro průtok a teplotu a galvanicky izolovaný pulzní výstup pro celkovou spotřebu.

Dálková diagnostika může být prováděna prostřednictvím sběrnice Modbus a v případě potřeby lze zkontrolovat a změnit veškeré důležité parametry.Tak lze změnit např. druh plynu, vnitřní průměr, rozsah atd. nebo nulový bod resp. omezit velikost úniků v případě změněných postupových podmínek.

Prostřednictvím dálkové diagnostiky a režimové aktualizace lze zjistit např. překročení teploty, poruchu senzoru nebo kalibračních dat.

 

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL