Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Měření průtoku/ Přepínač směru průtoku u systémů se stlačeným vzduchem VA 409

Přepínač směru průtoku u systémů se stlačeným vzduchem VA 409

Add to enquiry

VA 409 Přepínač směru proudění pro systémy stlačeného vzduchu

Nový termický přepínač směru proudění VA 409 s indikací směru zjišťuje směr proudění stlačeného vzduchu a plynů především v uzavřených kruhových potrubích.

Pomocí VA 409 s indikací směru proudění lze rychle a bezpečně zjistit směr proudění stlačeného vzduchu. V porovnání s dřívějšími mechanickými přepínači průtoku dokáže VA 409 detekovat i ty nejmenší změny směru proudění, a to rychle a bez jakéhokoli mechanického pohybu.

Informace o pohybu je v podobě bezpotenciálového kontaktu (obvykle spíná max. 60 VDC, 0.5 A) přenášena do senzorů spotřeby VA 500 / VA 520 nebo do nezávislého řídícího systému budov (mbs). Směr proudění signalizují 2 světelné diody LED.

Společně se 2 senzory spotřeby VA 500 / VA 520 lze přesně měřit vstupní a výstupní stlačený vzduch v uzavřených kruhových potrubích.

Zvláštní znaky VA 409

  • detekuje i ty nejmenší změny <0,1 m/s vztahující se ke 20°C a 1000 mBarům
  • nejsou zde žádné mechanické součásti, které by podléhaly opotřebení
  • snadná instalace pod tlakem
Add to enquiry
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL