Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
cz
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Registrátor/ Inteligentní registrátor DS 500 pro stlačený vzduch a plyny

Inteligentní registrátor DS 500 pro stlačený vzduch a plyny

Add to enquiry

DS 500 – Inteligentní registrátor

Od zaznamenávání měřících dat, zobrazení na velké obrazovce, přes varování, paměťování až po dálkové načítání pomocí webového serveru... toto vše dokáže DS 500. Díky alarmům software CS Soft Basic je zajištěno odesílání pomocí SMS zpráv nebo e-mailu. Jsou zobrazovány všechny měřící hodnoty, měřící křivky a překročení prahových hodnot. Vývoj křivek od samotného počátku měření si můžete prohlížet pouhým posuvem Vašeho prstu. Denní / týdenní / měsíční zprávy s náklady uváděnými v € a čítač v jednotkách m3 pro všechny senzory spotřeby dotvářejí sofiskovaný systémový koncept. Velký rozdíl se u registrátoru grafů, který nepotřebuje papír, projevuje ve snadné iniciaci a vyhodnocování měřících dat. Všechny senzory jsou přímo identifikovány a napájeny DS 500. Všechno je dokonale vhodné a sladěné.

Okamžité přednosti DS 500

 • Přehledné prostorové uspořádání : 7" barevná obrazovka s dotykovým panelem
 • Univerzální : Lze připojit až 12 opčních senzorů
 • Vhodné pro průmyslové aplikace : kovové těleso IP 65 nebo panelová montáž
 • Data jsou k dispozici prostřednictvím celosvětové webové sítě – díky kompatibilnímu a
 • dálkovému přenosu prostřednictvím webového serveru
 • Inteligentní : Denní / týdenní / měsíční zprávy
 • Matematická funkce pro interní kalkulace
 • Funkce totalizér pro analogové signály
 • Šetří čas a náklady při instalaci

Matematická funkce pro interní kalkulace

např. typické údaje zařízení, na kterém se pracuje se stlačeným vzduchem:

 • Náklady v € na vyrobený m³ vzduchu
 • kwh/m³ vyrobeného vzduchu
 • spotřeba jednotlivých linek včetně celkového součtu

Funkce totalizér pro analogové signály

např. 0/4...20 mA, 0...10 V. V případě senzorů třetích stran, které poskytují např. pouze signál 4...20 mA pro aktuální průtok v m³/h, lze pomocí funkce totalizér vytvořit celkové odečty čítače v m³.

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL