Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
cz
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Registrátor/ Inteligentní mobilní registrátor - DS 500 mobile

Inteligentní mobilní registrátor - DS 500 mobile

Add to enquiry

Intelligentní mobilní registrátor - DS 500 mobile

Pokud hovoříme o provozních nákladech na stlačený vzduch v jeho výrobnách, hovoříme ve skutečnosti o energetických nákladech, které představují zhruba 70 až 80 % z celkových nákladů zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. V závislosti na velikosti tohoto zařízení to může znamenat značné provozní náklady. Avšak i v případě malých zařízení nás to může stát nějakých 10 000 až 20 000 € ročně. To je částka, kterou lze výrazně snížit - a to dokonce i v případě dobře fungujících a udržovaných zařízení. Buďte si jisti tím, že toto platí také pro Vaše zařízení, kde vyrábíte stlačený vzduch ! Jaké máte skutečné náklady na výrobu m³ vzduchu ? Jakou energii získáváte rekuperací odpadního tepla ? Jak vypadá celková výkonová bilance Vašeho zařízení ? Jak vysoké jsou diferenční tlaky jednotlivých filtrů ? Jak vysoká je u Vás vlhkost (tlakový rosný bod ? Kolik stlačeného vzduchu spotřebujete ? Pomocí inteligentního registrátoru DS 500 mobile a vhodných senzorů a čítačů zodpovíte všechny tyto otázky velmi snadno. Například dlouhodobým měřením po dobu 7 dnů, nahráváním a vyhodnocováním dat v PC.

Okamžité přednosti Vašeho mobilního zařízení DS 500

  • Jednoduché a přehledné prostorové uspořádání : Velice snadné ovládání pomocí 7" barevného displeje s dotykovým panelem
  • Univerzální : Lze připojit až 12 senzorů / čítačů včetně senzorů / čítačů třetí strany a zdroje
  • Spolehlivé : Ukládá všechny měřící hodnoty na paměťovou kartu, lze je snadno přečíst pomocí zásuvného USB
  • Inteligentni energetické analýzy : Denní / týdenní / měsíční vyhodnocování matematické funkce pro interní kalkulace, např. typická klíčová data zařízení na výrobu stlačeného vzduchu:

Typická klíčová data zařízení na výrobu stlačeného vzduchu:

  • Náklady v € na vyrobený m³ vzduchu
  • kWh/m³ vyrobeného vzduchu
  • průtok jednotlivých linek včetně celkového součtu
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL