Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Úniky/ CS Detektor úniku- pro LD 500/510

CS Detektor úniku- pro LD 500/510

Add to enquiry

Snadná tvorba zpráv podle ISO 50001 

 

Pokud bude zjištěna úniková ztráta a uložena v našem LD 500 / LD510, budou k dispozici následující údaje pro export do softwaru CS Leak Reportér pro vydání zprávy obsahující následující:

  • Fotografie místa úniku
  • Datum/ Čas
  • Název firmy / oddělení / stroj
  • Velikost úniku v litrech / min (volitelná jednotka)
  • Náklady na úniky za rok v EUR (volitelná měna)

Podrobné zprávy mohou být vydávány prostřednictvím PC software, který může být k dispozici provozovatelům systémů stlačeného vzduchu resp. vedoucím příslušného oddělení.

Zpráva může být vydána pro celou firmu nebo pro každé oddělení a dokumentuje zjištěné úniky snadno a jasně.

Vzhledem ke shrnutí na konci zprávy je snadné získat přehled o celkové hodnotě netěsnosti v litrech / min, jakož i o celkových nákladech na únik za rok.

Stáhnout - Detektor úniku

Add to enquiry
CS detektor úniku- Software pro vytvoření vzduchového a plynového úniku v souladu s ISO 50001
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL