Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
εφαρμογές / ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρώτο βήμα για την ανάλυση πεπιεσμένου αέρα: Έλεγχος πεπιεσμένου αέρα και εξόδων

Το πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση μετρητών ροής ακριβείας σε κεντρικά σημεία για την απόκτηση αξιόπιστων μετρήσεων. Τα όργανα συνδέονται κατευθείαν στους κεντρικούς αγωγούς του δικτύου πεπιεσμένου αέρα, (στο δωμάτιο του αεροσυμπιεστή). Στο πρώτο βήμα καταγράφεται η κατανάλωση του αέρα μέσω ενός έξυπνου καταγραφικού. Οι γραμμές του πεπιεσμένου αέρα που καταλήγουν στα τελικά σημεία κατανάλωσης του αέρα εξετάζονται στο δεύτερο βήμα. Όπως δεικνύεται στο παράδειγμα, το έξυπνο καταγραφικό DS 500 καταγράφει απευθείας την παραγωγή του αέρα στον αεροσυμπιεστή μέσω του αισθητήρα ροής (flow meter) VA 400, το σημείο δρόσου (dew point) μέσω του αισθητήρα FA 410, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του σφικτήρα μέτρησης κατανάλωσης (CS clamp-on ammeter) και επιπροσθέτως την πίεση μέσω του αισθητήρα πίεσης (CS pressure sensor). Στην πραγματικότητα μια τέτοια μέτρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται για διάρκεια τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Ιδανικό διάστημα μέτρησης είναι από Παρασκευή σε Παρασκευή για να ληφθούν δεδομένα κατανάλωσης για μια ολοκληρωμένη περίοδο παραγωγής. Άλλωστε οι διαρροές του συστήματος πεπιεσμένου αέρα είναι περισσότερο εμφανείς τα σαββατοκύριακα. Στην περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει κατανάλωση του αέρα, οι τιμές των αισθητήρων ροής θα έπρεπε να είναι σχεδόν «0 m³/h», τιμή μη ρεαλιστική στην πραγματικότητα. Περίοδοι φόρτου των αεροσυμπιεστών όπου οι συμπιεστές δουλεύουν μόνο για να ανακτήσουν την χαμένη πίεση λόγω διαρροών είναι πλέον ορατές. Με το έξυπνο καταγραφικό DS 500, ο οίκος CS Instruments προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις.

0 Έλεγχος πεπιεσμένου αέρα και εξόδων

Δεύτερο βήμα για την ανάλυση του πεπιεσμένου αέρα: Εντοπισμός των διαρροών πεπιεσμένου αέρα: απώλειες

Στο δεύτερο βήμα της ανάλυσης προσδιορίζονται οι διαρροές του πεπιεσμένου αέρα. Για το σκοπό αυτό, το βάρος της έρευνας επικεντρώνεται στις γραμμές των πιο σημαντικών καταναλώσεων αέρα. Αρχικά προσδιορίζονται οι μεγαλύτερες καταναλώσεις. Θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες π.χ. ανά όροφο, δωμάτια, γραμμές, ή ακόμα ως μεμονωμένες μηχανές. Μόλις προσδιοριστούν οι καταναλώσεις κάθε σημείου, η προέλευση του υψηλού ενεργειακού κόστους του πεπιεσμένου αέρα είναι πλέον ορατή. Ακόμα και οι μικρότερες διαρροές στην περίπτωση ελέγχου της γραμμής ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία είναι εύκολο να αναγνωριστούν μέσω συσκευών υπερήχων όπως π.χ. ο ανιχνευτής διαρροών LD 400. Μειώστε τις διαρροές και συνεπώς τα έξοδα λειτουργίας της γραμμής του πεπιεσμένου αέρα μέσω της συστηματικής ανάλυσης του δικτύου. Η εγκατάσταση έξυπνων καταγραφικών όπως π.χ. DS 500 στις γραμμές του δικτύου βοηθάει στην αναγνώριση των σημείων υψηλής κατανάλωσης αέρα, του κόστους και των διαρροών. Επιπροσθέτως, οι τιμές μπορούν να αποθηκευτούν στον server της εταιρείας. Τιμές συναγερμού και περιστατικά καταγράφονται και επιτηρούνται on-line, δίνοντας έτσι την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση διαρροής ή βλάβης στο δίκτυο. Ο υπεύθυνος συντήρησης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω SMS ή e-mail. Βαλβίδες στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα μπορούν να σφραγιστούν μέσω της διασύνδεσης του DS 500, σε περιπτώσεις συναγερμού. Οι διαρροές στις γραμμές πεπιεσμένου αέρα μπορούν να εξαλειφθούν αντικαθιστώντας χαλαρές ενώσεις σωληνώσεων, ή συνδέσμους συσκευών και σωλήνων, ή με το σφίξιμο βιδών σε φλάντζες ένωσης. Αυτά είναι συνήθη περιστατικά σε περιπτώσεις όπου το δίκτυο είναι πολύ παλιάς κατασκευής, ή που μπορεί να έχει επιμηκυνθεί για να εναρμονιστεί με τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου ενώ παράλληλα η διάμετρος των σωληνώσεων μπορεί να είναι πλέον μικρή για τις απαιτούμενες ροές, εάν υπάρχουν πολλές αλλαγές της διεύθυνσης του δικτύου με στροφές και διακλαδώσεις, ή ακόμα εάν υπάρχουν απώλειες πίεσης σε φίλτρα λαδιού και ξηραντές. Η υπο-διαστασιολόγηση των διαμέτρων των σωληνώσεων, οδηγεί σε υψηλές τιμές ροής αέρα, και συνεπώς σε συχνότερες πτώσεις πίεσης. Η ροή του αέρα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6 m/s (σε συνθήκες λειτουργίας). Σε περιπτώσεις υψηλότερων ροών θα υπάρχουν σημαντικές απώλειες λόγο πτώσης πίεσης, με άμεσο αποτέλεσμα την σπατάλη ενέργειας. Από την άλλη, η μείωση της πίεσης της γραμμής κατά 1 bar, μπορεί να σας εξοικονομήσει περίπου το 8% της ενέργειας του αεροσυμπιεστή. Μπλοκαρισμένα φίλτρα οδηγούν σε αύξηση της διαφορικής πίεσης. Για να εξαλειφθούν οι πηγές απώλειας ενέργειας και να τεθεί το σύστημα υπό έλεγχο, θα πρέπει να εγκατασταθούν πέρα από αισθητήρες ροής, και αισθητήρες διαφορικής πίεσης στα φίλτρα της γραμμής και οι τιμές αυτών να καταγράφονται. Μέσω της καταγραφής μπορούν να βελτιστοποιηθούν οι περίοδοι αλλαγής φίλτρων. Για ένα δίκτυο πεπιεσμένου αέρα χωρίς προβλήματα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ξηρού αέρα. Διακοπές της λειτουργίας των ξηραντών (ξηραντών ψύξης, ξηραντές μεμβράνης ή προσρόφησης) οδηγούν στην δημιουργία συμπυκνώματος, διάβρωσης και την διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Παρακαλούμε δείτε και την έκθεση των ειδικών για αυτό το θέμα. Μέσω του έξυπνου καταγραφικού DS 500 ο οίκος CS Instruments προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για την αξιολόγηση και την καταγραφή όλων των σημαντικών παραμέτρων του δικτύου πεπιεσμένου αέρα.

Εντοπισμός των διαρροών πεπιεσμένου αέρα: απώλειες

Τρίτο βήμα για την ανάλυση πεπιεσμένου αέρα: Λύσεις μεταφοράς

Όταν πλέον έχετε αναγνωρίσει και αναλύσει τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας της κεντρικής γραμμής του συστήματος σας, τότε μέσω των έξυπνων καταγραφικών μπορείτε να μεταφέρετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε όλο το δίκτυο. Αυτή η δυνατότητα θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια σε περιπτώσεις επέκτασης του δικτύου. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιολογηθεί το κατά πόσον συμφέρει οικονομικά η αντικατάσταση των σωληνώσεων με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου. Πεπαλαιωμένα συστήματα μέτρησης (π.χ. στόμια μέτρησης, συστήματα Vortex και λοιπά) θα πρέπει να αντικατασταθούν με μετρητές νέας τεχνολογίας οι οποίοι δεν μειώνουν την διάμετρο των σωληνώσεων και δεν δημιουργούν διαφορική πίεση. Βαλβίδες που δεν εφαρμόζουν σωστά θα πρέπει να αντικατασταθούν. Σύνδεσμοι που δεν ασφαλίζουν σωστά θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέους κλπ. Αξιοποιείστε τις πληροφορίες που συλλέξατε στα βήματα 1 έως 3 για την βελτιστοποίηση της γραμμής σας, και την μείωση του ενεργειακού κόστους και άρα, την εξοικονόμηση χρημάτων. Η χρήση των έξυπνων καταγραφικών όπως το DS 500 θα σας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι!

Λύσεις μεταφοράς

Τέταρτο βήμα για την ανάλυση πεπιεσμένου αέρα: Παρακολούθηση των αλλαγών

Μην αμελείτε τον έλεγχο της γραμμής. Μετά τα βήματα 1 έως 3 της ανάλυσης του πεπιεσμένου αέρα, την καταγραφή των καταναλώσεων και τον εξόδων, τον προσδιορισμό των απωλειών και των διαρροών, την μεταφορά των λύσεων σε ολόκληρο το δίκτυο αέρα, το τέταρτο βήμα αφορά τον συνεχή έλεγχο αυτών των παραμέτρων, και αυτό καθιστά το τέταρτο βήμα ως το περισσότερο σημαντικό από όλα. Για τον λόγο αυτό ένα υπεύθυνο άτομο θα πρέπει να οριστεί σε κάθε τμήμα το οποίο θα πρέπει να ασχολείται με την ανάλυση του ενεργειακού κόστους. Μια μεμονωμένη ανάλυση αέρα δεν θα είναι αρκετή για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μέσω των έξυπνων καταγραφικών, αλλαγές στις ροές, διαρροές και απώλειες μπορούν να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ο οίκος CS Instruments θα σας βοηθήσει με προσωποποιημένες λύσεις.

Παρακολούθηση των αλλαγών

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL