Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001

Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001:2015

Ως εταιρεία φιλική προς το περιβάλλον και με γνώμονα την ποιότητα, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, ποιοτική διαχείριση, με σαφώς καθορισμένους στόχους από την ίδρυση της εταιρείας το 2002. Από τη σύλληψη μέχρι το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χειρισμού των αιτημάτων εξυπηρέτησης, ο πελάτης και συνεπώς και οι ατομικές του ανάγκες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Για να αποδειχθεί αυτή η επιχειρηματική σκέψη και ενέργια, η επίσημη πιστοποίηση ήταν το φυσικό επόμενο βήμα.

Με τη διαπίστευση σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001: 2015 και τη σχετική κατανομή του Πιστοποιητικού που έρχεται μαζί του, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η CS Instruments και συνεπώς τα προϊόντα μας πληρούν ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες την ασφάλεια που χρειάζονται για να πετύχουν και να ανταγωνιστούν σε μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια αγορά.

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL