ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001

Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001:2015

Ως εταιρεία φιλική προς το περιβάλλον και με γνώμονα την ποιότητα, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, ποιοτική διαχείριση, με σαφώς καθορισμένους στόχους από την ίδρυση της εταιρείας το 2002. Από τη σύλληψη μέχρι το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χειρισμού των αιτημάτων εξυπηρέτησης, ο πελάτης και συνεπώς και οι ατομικές του ανάγκες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Για να αποδειχθεί αυτή η επιχειρηματική σκέψη και ενέργια, η επίσημη πιστοποίηση ήταν το φυσικό επόμενο βήμα.

Με τη διαπίστευση σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001: 2015 και τη σχετική κατανομή του Πιστοποιητικού που έρχεται μαζί του, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η CS Instruments και συνεπώς τα προϊόντα μας πληρούν ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες την ασφάλεια που χρειάζονται για να πετύχουν και να ανταγωνιστούν σε μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια αγορά.

Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001:2015

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr