ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Θυγατρικές

Θυγατρικές του οίκου CS Instruments

Οι θυγατρικές του οίκου CS Instruments είναι το αποτέλεσμα της πετυχημένης πορείας της εταιρείας. 

AUSTRIA

CS INSTRUMENTS GmbH
Franz Hauber
Kinostraße 21
4580 Windischgarsten
Austria

Phone: +49 (0) 7705 97899 0
Fax: +49 (0) 7705 97899 20
E-Mail: info@cs-instruments.com
www.cs-instruments.com/at

FRANCE

CS INSTRUMENTS
Frederic Sasia
4, rue du docteur Heulin
75017 Paris
France

Phone: +33 1 86 95 87 60
Fax: +33 1 85 08 15 96
E-Mail: info@cs-instruments.fr
www.cs-instruments.com/fr

ITALY

CS Instruments Italia S.r.l.
Riccardo Hassan
Via Matteotti 66
20092 - Cinisello Balsamo ( Mi)
Italy

Phone: +39 0225061761
Fax: +39 0266594921
E-Mail: info@cs-instruments.it
www.cs-instruments.com/it

NETHERLANDS

CS INSTRUMENTS BENELUX BV
Arthur Scheffer
Korhoenweg 15
4791 RM Klundert
Netherlands
Phone: +31 (0)168 382 699
Gsm:+31 (0)6 52 68 33 05
Fax: +31 (0)168 382 698
E-Mail: info@cs-instruments.nl
www.cs-instruments.com/nl

SOUTH AFRICA

CS INSTRUMENTS (Pty) Ltd.
Patrick Dolz
142 Briza Road, Table View
7441 Cape Town
South Africa

Phone: +27 21 557 5618
Fax: +27 21 557 5618
E-Mail: info@cs-instruments.za
www.cs-instruments.com/za

SPAIN

CS INSTRUMENTS, S.L.
Antonio Gomez
Avda. Cerro Milano 4, Local 1
28051 Madrid
Spain

Phone: +34 91 33 15 758
Fax: +34 91 33 16 230
E-Mail: info@cs-instruments-spain.es
www.cs-instruments.com/es

SWITZERLAND

CS INSTRUMENTS (Schweiz) GmbH
Tai Moser
Mühlegasse 8
3237 Brüttelen
Switzerland

Phone: +41 32 355 4160
Fax: +41 32 355 4159
E-Mail: info@cs-instruments.ch
www.cs-instruments.com/ch

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr