Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
DOWNLOADS / Λογισμικό / Λογισμικό εκτίμησης δεδομένων

CS Soft Basic - 0554 7040

Το λογισμικό CS Soft Basic εξυπηρετεί την μεταφορά των δεδομένων μέσω Ethernet ή USB stick και επιτρέπει έτσι τον χρήστη να αναλύει τα δεδομένα σε γραφική μορφή ή σε μορφή πίνακα. Στατιστικές εκτιμήσεις καθώς και αναφορές ανάλυσης ενέργειας και ροής ολοκληρώνουν τις λειτουργίες του προγράμματος. Οι τιμές μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο pdf ή Excel. Το επιπρόσθετο κομμάτι λογισμικού CS Soft Energy Analyzer εξυπηρετεί στην ανάλυση αεροσυμπιεστών σε συνθήκες πλήρους ή μερικού φόρτου the load/unload. Με το πάτημα ενός κουμπιού ο χρήστης λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες όπως π.χ. τρέχοντα έξοδα, κόστος πεπιεσμένου αέρα, κόστος διαρροών σε Ευρώ, στοιχεία λειτουργίας αεροσυμπιεστών, ειδικές τιμές κατανάλωσης kWh/m³, κόστος του πεπιεσμένου αέρα σε ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κλειδί για 10 μέρες μετά το κατέβασμα. Μετά το πέρας των 10 ημερών το λογισμικό πρέπει να ενεργοποιηθεί με την εισαγωγή κωδικού άδειας χρήσης (υπόκειται σε κόστος κτήσης.

Λειτουργικό: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Έκδοση: 2.0.0.38

Υποστηριζόμενες συσκευές: DS 500, DS 500 φορητό, DS 400, DS 400 φορητό, DP 500, DP 510, PI 500

*** Προσοχή, μετά την λήψη του αρχείου, παρακαλούμε αποσυμπιέστε το αρχείο πριν το άνοιγμα ***


CS Soft Basic Αρχείο-παράδειγμα με τιμές

To use the CS Soft Basic Demo file please follow these steps:

  • After downloading the CS Soft Basic Demo file please start the software
  • Use the file menu "Read out from Datalogger" and then "from file"
  • Select the directory of the unzipped file and select the "Example file CS Soft Basic.sql"
  • To display the data simply click "open" and chose the "test_xx" file

CS Soft Network

Μέσω του CS Soft Network ένα πλήθος συσκευών DS 500 / DS 400 μπορούν να συνδεθούν μέσω Ethernet. Το λογισμικό αποθηκεύει τις τιμές από όλα τα DS 500 / DS 400 του δικτύου σε βάση δεδομένων SQL στον server. Η εκτίμηση των δεδομένων μπορεί να γίνει από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν είτε μέσω γραφικών παραστάσεων, είτε σε μορφή δεδομένων πίνακα. Η αυτόματη εξαγωγή αναλύσεων ενέργειας και ροής επιτρέπει τον καταμερισμό των εξόδων και των επιμέρους καταναλώσεων σε συγκεκριμένα τμήματα της γραμμής. Σε περίπτωση υπέρβασης προκαθορισμένων τιμών, αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα SMS ή e-mail.

Λειτουργικό: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Έκδοση: 1.2.5.4

Υποστηριζόμενες συσκευές: DS 500, DS 400, DS 300

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL