Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
DOWNLOADS / Λογισμικό / Υλικολογισμικό αισθητήρων και λογισμικό συντήρησης

Λογισμικό συντήρησης για αισθητήρες ροής VA 5xx

Με το λογισμικό συντήρησης CS service software (Αριθμός παραγγελίας 0554 2007) και τον ψηφιακό αντάπτορα επικοινωνίας (Modbus-RTU) οι αισθητήρες ροής μπορούν να συνδεθούν απευθείας με υπολογιστή. Το λογισμικό συντήρσης επιτρέπει στον χρήστη την κλιμάκωση του αναλογικού σήματος 4…20 mA, την αλλαγή των παραμέτρων λειτουργίας και πολλά ακόμη.

OS: Windows 7/8

Έκδοση: 1.0.1.14

Υποστηριζόμενες συσκευές: VA 500, VA 520, VA 550, VA 570


Υλικολογισμικό αισθητήρων VD 500

Με αυτό το υλικολογισμικό (firmware) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα ροής VD 500. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.50

Υποστηριζόμενες συσκευές: VD 500


Υλικολογισμικό αισθητήρων VA 525

Με αυτό το υλικολογισμικό (firmware) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα ροής VA 525. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.50

Υποστηριζόμενες συσκευές: VA 525


Υλικολογισμικό αισθητήρων VA 500 / 520

Με αυτό το υλικολογισμικό (firmware) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα ροής VA 500/ VA 520. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.50

Υποστηριζόμενες συσκευές: VA 500, VA 520


Υλικολογισμικό αισθητήρα VA 550 / VA 570

Με αυτό το υλικολογισμικό (firmware) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα VA 550/ VA 570. Απλά κατεβάστε το αρχείο, και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.50

Υποστηριζόμενες συσκευές: VA 550, VA 570


Λογισμικό συντήρησης για αισθητήρες δρόσου FA 5xx

Με το λογισμικό συντήρησης CS service software (Αριθμός παραγγελίας 0554 2007) και τον ψηφιακό αντάπτορα επικοινωνίας (Modbus-RTU) οι αισθητήρες σημείου δρόσου μπορούν να συνδεθούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό συντήρησης επιτρέπει στον χρήστη την κλιμάκωση του αναλογικού σήματος 4…20 mA, την επιλογή μονάδων μέτρησης και πολλά ακόμη….

OS: Windows 7/8

Έκδοση: 1.0.2.3

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 510, FA 515, FA 500


Υλικολογισμικό αισθητήρα FA 510

Με αυτό το υλικολογισμικό (το λογισμικό του αισθητήρα) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα FA 510. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.91

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 510


Υλικολογισμικό αισθητήρα FA 515

Με αυτό το υλικολογισμικό (το λογισμικό του αισθητήρα) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα FA 515. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.91

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 515


Υλικολογισμικό αισθητήρα FA 500

Με αυτό το υλικολογισμικό (το λογισμικό του αισθητήρα) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα FA 500. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.16

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 500


Υλικολογισμικό αισθητήρα FA 550

Με αυτό το υλικολογισμικό (το λογισμικό του αισθητήρα) μπορείτε να αναβαθμίσετε τον αισθητήρα FA 550. Απλά κατεβάστε το αρχείο και αναβαθμίστε τον αισθητήρα μέσω του λογισμικού συντήρησης.

Έκδοση: 1.16

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 550


Λογισμικό συντήρησης CS service software – για παλιότερους αισθητήρες

Με το λογισμικό συντήρησης CS service software (αριθμός παραγγελίας 0554 2005) και τον αντάπτορα επικοινωνίας IF 100 οι αισθητήρες σημείου δρόσου και ροής μπορούν να συνδεθούν με τον ηλεκρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό συντήρησης επιτρέπει στον χρήστη την κλιμάκωση του αναλογικού σήματος εξόδου 4…20 mA, την παραμετροποιήση του αισθητήρα κ.α.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8

Έκδοση: 4.70

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 300, FA 400, FA 410, FA 415, VA 300, VA 400, VA 420

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL