Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
DOWNLOADS / Λογισμικό / Υλικολογισμικό καταγραφικών

Firmware (λογισμικό συσκευής) για το DS 500

ΠΡΟΣΟΧΗ όταν το λογισμικό συσκευής ανανεώνεται από εκδόσεις μικρότερες της έκδοσης V4.30, είναι απαραίτητο να κάνετε την διαδικασία αναβάθμισης 2 φορές!!

Με αυτό το firmware (λογισμικό συσκευής) μπορείτε να αναβαθμίσετε το DS 500. Απλά αποθηκεύστε το αρχείο σε ένα USB stick, αποσυμπιέστε το και ξεκινήστε την διαδικασία αναβάθμισης του DS 500 από το μενού “αναβάθμιση συστήματος”. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε πως ο φάκελος DEV0001, DEV0005 βρίσκεται στον αρχικό φάκελο του USB stick.

Λειτουργικό: Windows 2000, XP, Windows 7/8

DS500 Έκδοση: 4.36 (DEV0001)

DS500V2 Έκδοση: 5.50 (DEV0005)

Για τις συσκευές: DS 500, DS 500 mobile


Firmware (λογισμικό συσκευής) για το DS 400

ΠΡΟΣΟΧΗ όταν το λογισμικό συσκευής ανανεώνεται από εκδόσεις μικρότερες της έκδοσης V3.00, είναι απαραίτητο να κάνετε την διαδικασία αναβάθμισης 2 φορές!!

Με αυτό το firmware (λογισμικό συσκευής) μπορείτε να αναβαθμίσετε το DS 400. Απλά αποθηκεύστε το αρχείο σε ένα USB stick, αποσυμπιέστε το και ξεκινήστε την διαδικασία αναβάθμισης του DS 400 από το μενού “αναβάθμιση συστήματος”. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε πως ο φάκελος DEV0002 βρίσκεται στον αρχικό φάκελο του USB stick.

Λειτουργικό: Windows 2000, XP, Windows 7/8

Έκδοση: 3.46

Για τις συσκευές: DS 400, DS 400 mobile


Firmware (λογισμικό συσκευής) για DP 500 / DP 510 / PI 500

Με αυτό το firmware (λογισμικό συσκευής) μπορείτε να αναβαθμίσετε το DP 500 / DP 510 / PI 500. Απλά αποθηκεύστε το αρχείο σε ένα USB stick, αποσυμπιέστε το και ξεκινήστε την διαδικασία αναβάθμισης του DP 500 / DP 510 / PI 500 από το μενού “αναβάθμιση συστήματος”. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε πως ο φάκελος DEV0003 βρίσκεται στον αρχικό φάκελο του USB stick.

Λειτουργικό: Windows 2000, XP, Windows 7/8

Έκδοση: 3.44

Για τις συσκευές: DP 500, DP 510, PI 500

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL