Λογισμικό

CS Basic (2018) - 0554 8040

Αξιολόγηση δεδομένων με γραφικά και πίνακες - ανάγνωση δεδομένων μέτρησης μέσω στικ USB ή Ethernet. Άδεια χρήσης για 2 σταθμούς εργασίας.

Λειτουργικό σύστημα: Win7x64 ή νεότερη έκδοση, Mac

Υποστηριζόμενες συσκευές: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500, LD 510

CS Leak Reporter V1 - για LD 500/510

Παρέχει μια εικονογραφημένη επισκόπηση των διαρροών που εντοπίστηκαν και των δυνατοτήτων εξοικονόμησής τους. Για κάθε διαρροή μπορούν να καθοριστούν μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης της κατάστασης.

Λειτουργικό σύστημα: Win7x64 ή νεότερη έκδοση, Mac

Υποστηριζόμενες συσκευές: LD 500/510

CS Leak Reporter V2 (τρέχουσα έκδοση) - για LD 500/510

Παρέχει μια εικονογραφημένη επισκόπηση των διαρροών που εντοπίστηκαν και των δυνατοτήτων εξοικονόμησής τους. Για κάθε διαρροή μπορούν να οριστούν μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης της κατάστασης.

Λειτουργικό σύστημα: Win7x64 ή νεότερη έκδοση, Mac, 16 GB RAM

Υποστηριζόμενες συσκευές: LD 500/510

CS Leak Reporter Cloud Solution - για LD 500/510

Η λύση CS Leak Reporter Cloud Solution συνδυάζει τις λειτουργίες του CS Leak Reporter V2 με ένα σύστημα cloud που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης.

  1. Εγγραφή λογαριασμού με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
  2. Ενεργοποιήστε μια αγορασμένη άδεια χρήσης ή τη δοκιμαστική άδεια χρήσης (30 ημέρες)
  3. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό

Λειτουργικό σύστημα: δεν απαιτείται εγκατάσταση, πρόσβαση μέσω www.leak-reporter.com

Υποστηριζόμενες συσκευές: LD 500/510

CS Network - Σύστημα παρακολούθησης ενέργειας

Λογισμικό για την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων από ένα ευρύ φάσμα μετρούμενων τιμών.

Με το CS Soft Network, μπορεί να αναλυθεί οποιοσδήποτε αριθμός αισθητήρων και καταγραφικών δεδομένων μέσω Ethernet. Το λογισμικό αποθηκεύει τα δεδομένα μέτρησης όλων των ενσωματωμένων συσκευών σε μια βάση δεδομένων MySQL στον διακομιστή. Τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να αναλυθούν από οποιονδήποτε υπολογιστή εντός της εταιρείας χρησιμοποιώντας το λογισμικό πελάτη.

Αρχική εγκατάσταση CS Network:

Διακομιστής:

Πελάτης: Windows: Linux:

CS Network Update:

Οδηγίες ενημέρωσης

CS Soft Basic - 0554 7040

Το λογισμικό CS Soft Basic χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των δεδομένων μέτρησης μέσω Ethernet ή USB stick και επιτρέπει στον πελάτη να αναλύσει τα δεδομένα μέτρησης γραφικά ή σε μορφή πίνακα. Στατιστικές αναλύσεις και ανάλυση κατανάλωσης συμπληρώνουν τις λειτουργίες. Τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να εξαχθούν ως αρχείο pdf ή ως αρχείο Excel ®. Η πρόσθετη μονάδα CS Soft Energy Analyser χρησιμοποιείται για την ανάλυση των χρόνων φορτίου/αδρανοποίησης των συμπιεστών. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο χρήστης λαμβάνει σημαντικά δεδομένα, όπως κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, κόστος πεπιεσμένου αέρα, κόστος διαρροών σε ευρώ, δεδομένα συμπιεστή με χρόνους φορτίου/άεργου, ειδική παραγωγή σε kWh/m³, κόστος πεπιεσμένου αέρα σε ευρώ ανά m³. Μετά τη λήψη, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 10 ημέρες το πολύ χωρίς κλειδί άδειας χρήσης. Μετά από 10 ημέρες, το λογισμικό πρέπει να καταχωρηθεί με την εισαγωγή ενός κλειδιού άδειας χρήσης (με χρέωση).

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Έκδοση: 2.0.0.44

Υποστηριζόμενες συσκευές: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500

*** Προσοχή, το αρχείο πρέπει να αποσυμπιεστεί πριν το άνοιγμα ***

CS Soft Basic αρχείο δείγματος

Για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο επίδειξης CS Soft Basic, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Αφού κατεβάσετε και αποσυμπιέσετε το αρχείο επίδειξης, ξεκινήστε το λογισμικό
  • Επιλέξτε την επιλογή "from file" στο μενού "Read out from Datalogger" (Ανάγνωση από τον καταγραφέα)
  • Πλοηγηθείτε τώρα στο φάκελο στον οποίο έχετε αποσυμπιέσει το αρχείο και επιλέξτε το "Example file CS Soft Basic.sql"
  • Για να εμφανίσετε τα δεδομένα, κάντε κλικ στο "open" και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο "test_xx".
CS Soft Network

Με το CS Soft Network, μπορεί να αναλυθεί οποιοσδήποτε αριθμός DS 500 / DS 400 μέσω Ethernet. Το λογισμικό αποθηκεύει τα δεδομένα μέτρησης όλων των DS 500 / DS 400 στο δίκτυο κυκλικά σε μια βάση δεδομένων SQL στο διακομιστή. Τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να αναλυθούν από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να αναλυθούν γραφικά και σε μορφή πίνακα. Μια αυτόματη ανάλυση κατανάλωσης επιτρέπει την κατανομή του κόστους και των επιμέρους καταναλώσεων κάθε τμήματος. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών αποστέλλονται αυτόματα μηνύματα συναγερμού μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Έκδοση: 1.2.5.4

Υποστηριζόμενες συσκευές: DS 500, DS 400, DS 300

Firmware (λογισμικό συσκευής) για το DS 500

ΠΡΟΣΟΧΗ για ενημερώσεις υλικολογισμικού από εκδόσεις προγενέστερες της V4.30, ενημερώστε δύο φορές!

Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό συσκευής) για να ενημερώσετε το DS 500 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο, αποθηκεύστε το σε ένα στικάκι USB, αποσυμπιέστε το και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την ενημέρωση στο μενού System Update (Ενημέρωση συστήματος) του DS 500. Βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι DEV0001 και DEV0005 βρίσκονται στο ριζικό κατάλογο του στικ USB.

Έκδοση DS500: 4.36 (DEV0001)

Έκδοση DS500V2 : 5.66 (DEV0005)

Για τις συσκευές: DS 500, DS 500 mobile

Firmware (λογισμικό συσκευής) για το DS 400

ΠΡΟΣΟΧΗ για ενημερώσεις υλικολογισμικού από εκδόσεις προγενέστερες της V3.30, ενημερώστε δύο φορές!

Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό συσκευής) για να ενημερώσετε το DS 400 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο, αποθηκεύστε το σε ένα στικάκι USB, αποσυμπιέστε το και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την ενημέρωση στο μενού System Update (Ενημέρωση συστήματος) του DS 400. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος DEV0002/DEV0021 βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο του στικ USB.

Έκδοση DS400: 3.49 (DEV0002)

Έκδοση DS400V2: 4.07 (DEV0021)

Για τις συσκευές: DS 400, DS 400 mobile

Firmware (λογισμικό συσκευής) για DP 500 / DP 510 / PI 500

Με αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό συσκευής) μπορείτε να ενημερώσετε το DP 500 / DP 510 / PI 500 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο, αποθηκεύστε το στο USB stick, αποσυμπιέστε το και στη συνέχεια εκτελέστε την ενημέρωση στο μενού ενημέρωσης συστήματος του DP 500 / DP 510 / PI 500. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος DEV0003/DEV0006 βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο του στικ USB.

DP500/DP510/PI500 V1 Έκδοση: 3.45 (DEV0003)

DP500/DP510/PI500 V2 Έκδοση: 5.18 (DEV0006)

Για τις συσκευές: DP500, DP510, PI500

Λογισμικό σέρβις για αισθητήρες κατανάλωσης VA 5xx

Το CS Service Software (αρ. προϊόντος 0554 2007) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα διασύνδεσης για πρόσβαση στην ψηφιακή διασύνδεση (Modbus-RTU) των αισθητήρων κατανάλωσης CS INSTRUMENTS απευθείας από τον υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB. Το λογισμικό σέρβις επιτρέπει στο χρήστη, για παράδειγμα, να κλιμακώνει την αναλογική έξοδο 4...20 mA, να αλλάζει τις μονάδες και πολλά άλλα...

Έκδοση: 1.0.1.48

Για τις συσκευές: VA 500, VA 520, VA 550, VA , VX 570, VU 570

Αισθητήρες firmware VD 500

Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) για να ενημερώσετε το VD 500 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για τις συσκευές: VD 500

Αισθητήρες firmware VA 525

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει το VA 525. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για τις συσκευές: VA 525

Αισθητήρες Firmware VA 500 / 520

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) επικαιροποιεί το VA 500/ VA 520. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για συσκευές VA 500/ VA 520 μέχρι έκδοση HW χαμηλότερη από V3.00:

Αισθητήρες Firmware VA 500 / 520

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) επικαιροποιεί το VA 500/ VA 520. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για συσκευές VA 500/ VA 520 από HW V3.00:

Αισθητήρες firmware VA 550 / VA 570

Με αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) μπορείτε να ενημερώσετε το VA 550/ VA 570 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για συσκευές VA 550/ VA570 μέχρι έκδοση HW χαμηλότερη από V2.00:

Αισθητήρες firmware VA 550 / VA 570

Με αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) μπορείτε να ενημερώσετε το VA 550/ VA 570 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για συσκευές VA 550/ VA570 από HW V2.00:

Αισθητήρες υλικολογισμικού VU 570

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει το VU 570 σας. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για τις συσκευές: VU 570

Αισθητήρες υλικολογισμικού VX 570

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει το VX 570 σας. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.73

Για τις συσκευές: VX 570

Λογισμικό σέρβις για αισθητήρες σημείου δρόσου FA 5xx

Το CS Service Software (αρ. προϊόντος 0554 2007) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα διασύνδεσης για πρόσβαση στην ψηφιακή διασύνδεση (Modbus-RTU) των αισθητήρων σημείου δρόσου της CS INSTRUMENTS απευθείας από τον υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB. Το λογισμικό σέρβις επιτρέπει στο χρήστη, για παράδειγμα, να κλιμακώνει την αναλογική έξοδο 4...20 mA, να αλλάζει τις μονάδες και πολλά άλλα...

Έκδοση: 1.0.8.0.

Για τις συσκευές: FA 510, FA 515, FA 500

Αισθητήρες υλικολογισμικού FA 510

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει την FA 510 σας. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.98

Για τις συσκευές: FA 510

Αισθητήρες υλικολογισμικού FA 515

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει το FA 515 σας. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.98

Για τις συσκευές: FA 515

Αισθητήρες firmware FA 500

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει την FA 500 σας. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.34

Για τις συσκευές: FA 500

Αισθητήρες υλικολογισμικού FA 550

Αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό στον αισθητήρα) ενημερώνει την FA 550 σας. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εγκαταστήστε το στον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το λογισμικό σέρβις.

Έκδοση: 1.34

Για τις συσκευές: FA 550

Λογισμικό σέρβις CS - για παλαιότερους αισθητήρες

Το CS Service Software (αρ. προϊόντος 0554 2005) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα διασύνδεσης IF 100 για πρόσβαση στην ψηφιακή διασύνδεση (SDI) των αισθητήρων σημείου δρόσου και ογκομετρικής ροής της CS INSTRUMENTS απευθείας από έναν υπολογιστή μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό σέρβις επιτρέπει στο χρήστη, για παράδειγμα, να κλιμακώσει την αναλογική έξοδο 4...20 mA, να αλλάξει τις μονάδες κ.λπ.

Έκδοση: 4.70

Υποστηριζόμενες συσκευές: FA 300, FA 400, FA 410, FA 415, VA 300, VA 400, VA 420

Firmware (λογισμικό συσκευής) για LD 500 / LD 510

Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό συσκευής) για να ενημερώσετε το LD 500 / LD 510 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο, αποθηκεύστε το στο στικάκι USB, αποσυμπιέστε το και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την ενημέρωση στο LD 500 / LD 510 στο μενού ενημέρωσης συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος DEV0004 βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο του στικ USB.

Έκδοση: 5.18

Για τις συσκευές: LD 500, LD 510

Firmware (λογισμικό συσκευής) για το LD 450

Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικολογισμικό (λογισμικό συσκευής) για να ενημερώσετε το LD 450 στην τελευταία έκδοση. Απλά κατεβάστε το αρχείο, αποθηκεύστε το στο στικ USB, αποσυμπιέστε το και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την ενημέρωση στο μενού ενημέρωσης συστήματος του LD 450. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος DEV0004 βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο του στικ USB.

Έκδοση: 4.08

Για τις συσκευές: LD 450

Πρόγραμμα οδήγησης USB για τον προσαρμογέα διασύνδεσης IF 100 του CS Service Software

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000, XP, Windows 7 (32-bit)

Έκδοση: 1.00

Πρόγραμμα οδήγησης USB για τον προσαρμογέα διασύνδεσης IF 100 (από το υλικό V 2.0) του CS Service Software

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000, XP, Windows 7/8

Έκδοση: 2.06.00

Υπολογιστής ροής

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή ροής για να προσδιορίσετε τον ρυθμό ροής, τον όγκο ροής σε σχέση με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα και να βρείτε τον κατάλληλο αισθητήρα για την εφαρμογή σας.

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000, XP, Windows 7/8 /10

Υπολογισμός υγρασίας

Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό διαφόρων μεταβλητών υγρασίας, όπως το σημείο δρόσου υπό πίεση, η απόλυτη υγρασία, η σχετική υγρασία, η μερική πίεση των υδρατμών κ.λπ.

Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000, XP, Windows 7/8