Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Νέα:

Ανασκόπηση της παρουσίασης στην ComVac, Ασία 2015, Shanghai

Ο οίκος CS Instruments GmbH γνώρισε μεγάλη επιτυχία συμμετέχοντας στην έκθεση ComVac ASIA για πρώτη φορά στην Σαγκάη το 2015. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας, γνωρίζουμε ήδη ότι θα συμμετέχουμε ξανά στην έκθεση ComVac ASIA το 2016. Συνειδητοποιήσαμε το οι αγορές της Ασίας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον σε όργανα μέτρησης υψηλής ποιότητας και μεγάλου χρόνου ζωής για τον έλεγχο των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και αερίων. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε ξανά το 2016.

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL