Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Νέα:

Ο ιδρυτής της CS Instruments, Wolfgang Blessing, απαντά στις ερωτήσεις του Οικονομικού Φόρουμ στη Γερμανία

Ο ιδρυτής της CS Instruments, Wolfgang Blessing, απαντά στις ερωτήσεις του Οικονομικού Φόρουμ στη Γερμανία. Την επιτυχία μέσω της σκληρής δουλειάς και της καινοτομίας - μια φιλοσοφία που ο Wolfang Blessing, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της CS Instruments, πάντα θεωρούσε κάτι παραπάνω από ένα σύνθημα μάρκετινγκ. Τα καινοτόμα προϊόντα, το ομαδικό πνεύμα και η οικοδόμηση επιτυχημένων, μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο είναι αυτό που κατέστησε την CS Instruments έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές οργάνων μέτρησης στις βιομηχανίες πεπιεσμένου αέρα και αερίων.

Παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχημένη πορεία και τη συνεχή ανάπτυξη που έρχεται, το ομαδικό πνεύμα επιμένει μέχρι σήμερα και θα παραμείνει για πολύ καιρό. Για να μάθετε πώς το Wolfgang Blessing βλέπει το μέλλον της CS Instruments και ποιες τάσεις στη βιομηχανία θεωρεί σημαντικές στο εγγύς μέλλον, διαβάστε το δελτίο τύπου μας (αγγλικά) ή επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του Γερμανικού Οικονομικού Φόρουμ.

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL