Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Νέα:

Νέος webserver για τα έξυπνα καταγραφικά DS 500 και DS 400

Ο νέος webserver με εκτεταμένα χαρακτηριστικά για τα έξυπνα καταγραφικά DS 500 και DS 400 είναι διαθέσιμο για άμεση εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις μετρημένες τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο (στιγμιαίες καθώς και ιστορικό τιμών) καθώς και προβολή των τιμών σε κινητά τηλέφωνα, tablet ή υπολογιστές. Για τον υπερβείς τιμές ο χρήστες μπορεί να λαμβάνει αυτόματα «Email ειδοποίησης».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL