Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Νέα:

Αισθητήρες ροής VA550/570 για βαριές βιομηχανικές χρήσεις

Οι νέοι αισθητήρες ροής VA 550/ 570 λειτουργούν σύμφωνα με την θερμιδομετρική μέθοδο μέτρησης. Συνεπώς, ο έλεγχος της θερμοκρασίας και της πίεσης δεν είναι απαραίτητος. Λόγω της στιβαρής του κατασκευής, το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, τον ανθεκτικό αισθητήρα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 1,4571, ο νέος αισθητήρας VA 550/570 είναι ιδανικός για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Διατίθεται και έκδοση ATEX για εφαρμογές σε εκρηκτικά περιβάλλοντα. Για μετρήσεις ροής π.χ. φυσικό αέριο, διατίθεται και με πιστοποιητικό DVGW.

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα κυκλώματα ελέγχου, το νέου σχεδιασμού σύστημα ηλεκτρονικών καταγράφει όλες τις τιμές ψηφιακά. Αυτό επιτρέπει πολύ ακριβείς και γρήγορες μετρήσεις με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας έως και 180 °C. Το εύρος μέτρησης είναι από 1 έως 1000 σημεία και επιτρέπει ροές από πολύ χαμηλής, έως και πραγματικά πολύ υψηλής ταχύτητας 224 m/s.

Οι αισθητήρες VA 550/ 570 έχουν ενσωματωμένη έξοδο Modbus μέσω της οποίας μεταφέρονται παράμετροι τιμών όπως Nm³/h, Nm³, Nm/s, Nl/min, Nl/s, kg/h, kg/min, ft/min, °C κλπ. Όλες οι τιμές μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας από το όργανο μέσω της οθόνης ή μέσω του φορητού οργάνου μετρήσεων PI 500 και το λογισμικό Service Software. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, υπάρχουν και 2 αναλογικές έξοδοι 4...20 mA διαθέσιμοι για την μέτρηση ροής και θερμοκρασίας και μια γαλβανικά απομονωμένη έξοδος παλμού για την συνολική κατανάλωση.

Η απομακρυσμένη διάγνωση είναι εφικτή μέσω της σύνδεσης Modbus και όλες οι σχετικές παράμετροι μπορούν να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν ένα χρειαστεί. Έτσι είναι δυνατό να αλλαχθεί ο τύπος του αερίου, η εσωτερική διάμετρος, η βαθμονόμηση, το μηδενικό σημείο, η καταστολή του όγκου διαρροής κλπ.

Μέσω της απομακρυσμένης διάγνωσης λαμβάνονται πληροφορίες όπως υπερβάσεις τιμών π.χ. θερμοκρασίας, ενημέρωση στην περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, ή προβολή ημερομηνίας βαθμονόμησης.

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL