Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Καταγραφικά συστήματα/ Καταγραφικό δεδομένων - DS 400

Καταγραφικό δεδομένων - DS 400

Add to enquiry

DS 400 – καταγραφικό δεδομένων

για όλες τις σχετικές παραμέτρους του πεπιεσμένου αέρα.

Βασικός εξοπλισμός του DS 400

 • Θύρα USB
 • Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5" ιντσών
 • Ενσωματωμένη πρίζα παροχής ρεύματος αισθητήρων
 • Αναλογική έξοδος 4...20 mA για την σύνδεση αισθητήρων
 • Έξοδος παλμού για την συνολική κατανάλωση αισθητήρων ροής
 • 2 επαφές συναγερμού (pot.-free switch-over contacts, max. 230 V, 3 A)

Επιλογές λογισμικού

 • Ενσωματωμένος webserver
 • Υπολογισμός μαθηματικών εξισώσεων
 • Αθροιστική λειτουργία

Επιλογές υλικολογισμικού

 • Ενσωματωμένο καταγραφικό
 • Θύρα Ethernet / RS 485
 • Επιπρόσθετες είσοδοι αισθητήρων (ψηφιακοί ή αναλογικοί)
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL