Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Καταγραφικά συστήματα/ Έξυπνο καταγραφικό δεδομένων DS 500 για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Έξυπνο καταγραφικό δεδομένων DS 500 για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Add to enquiry

DS 500 – Έξυπνο καταγραφικό δεδομένων

Από την ανάγνωση δεδομένων μετρήσεων, απεικόνιση σε έγχρωμη οθόνη, προειδοποιήσεις και αποθήκευση δεδομένων έως και απομακρυσμένη ανάγνωση δεδομένων μέσω webserver. Μέσω του λογισμικού CS Soft Basic, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω SMS ή e-mail. Όλες οι μετρήσεις, καμπύλες μετρήσεων και τα όρια τιμών μπορούν να απεικονιστούν. Η εξέλιξη των καμπύλων από την αρχή των μετρήσεων μπορεί να προβληθεί με μια απλή κίνηση του δακτύλου στην οθόνη. Καθημερινές/εβδομαδιαίες/μηνιαίες αναφορές με τα αντίστοιχα κόστη σε € και τιμές των μετρητών σε m³ για κάθε αισθητήρα κατανάλωσης ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό του πακέτου ελέγχου της γραμμής πεπιεσμένου αέρα. Η σπουδαία διαφορά με τα συνήθη καταγραφικά συστήματα είναι η ευκολία χρήσης της συσκευής η οποία αναδεικνύεται κατά την εκκίνηση των μετρήσεων και κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Όλοι οι αισθητήρες αναγνωρίζονται κατευθείαν και τροφοδοτούνται απευθείας από το DS 500.

Πλεονεκτήματα του DS 500

  • Σαφής διαρρύθμιση: 7 "έγχρωμη οθόνη με οθόνη αφής:
  • Ευέλικτο: μπορούν να συνδεθούν έως και 12 αισθητήρες
  • Κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές: Μεταλλικό Περίβλημα IP65 ή τοποθέτηση σε Panel
  • Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέσω Internet: Συμβασιμότητα με δίκτυα και πρόσβαση μέσω webserver
  • Έξυπνο: Καθημερινές/εβδομαδιαίες/Μηνιαίες αναφορές
  • Αθροιστική λειτουργία για τα αναλογικά σήματα
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα κατά την εγκατάσταση

Μαθηματικές λειτουργίες για εσωτερικούς υπολογισμούς

Μερικά από τα διαθέσιμα μεγέθη χρήσιμα για οποιαδήποτε βιομηχανία:

  • Κόστη παραγωγής σε € ανά κυβικό μέτρο αέρα
  • kwh/m³ παραγόμενου αέρα
  • κατανάλωση αέρα επιμέρους γραμμών, και δυνατότητα πρόσθεσης ποσοτήτων

Αθροιστική λειτουργία για αναλογικά σήματα

π.χ: 0/4...20 mA, 0...10 V. Στην περίπτωση σύνδεσης αισθητήρων τρίτων κατασκευαστών οι οποίοι δίνουν μόνο π.χ. 4...20 mA αναλογικό σήμα για την πραγματική ροή σε m³/h, τότε η συνολική μέτρηση σε m³ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της αθροιστικής λειτουργίας.

Δείτε το δοκιμαστικό αρχείο "option webserver"

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL