Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Καταγραφικά συστήματα/ Έξυπνο φορητό καταγραφικό όργανο - DS 500 mobile

Έξυπνο φορητό καταγραφικό όργανο - DS 500 mobile

Add to enquiry

Έξυπνο φορητό καταγραφικό - DS 500 mobile

Εάν μιλούσαμε για τα έξοδα λειτουργείας ενός εργοστασίου που χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα, τότε στην πραγματικότητα θα αναφερόμασταν στο κόστος της ενέργειας καθώς αυτό ισοδυναμεί με το 70 - 80 % των συνολικών εξόδων του εργοστασίου. Ανάλογα με το μέγεθος του εργοστασίου αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ υψηλά έξοδα λειτουργίας. Ακόμα και σε μικρές γραμμές παραγωγής, τα κόστη λειτουργίας μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τις 10 000 ή 20 000 € ανά έτος. Αυτό το ποσό μπορεί να μειωθεί δραματικά – ακόμα και στα καλό-συντηρημένα εργοστάσια. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό ισχύει και στην δικιά σας εγκατάσταση. Έχετε αναρωτηθεί το κόστος κάθε παραγόμενου κυβικού αέρα? Πόση είναι η ενέργεια που ανακτάται στην πραγματικότητα από τα heat recovery systems? Ποια είναι η συνολική απόδοση του συστήματος σας? Πόσο υψηλές είναι οι διαφορικές πιέσεις στα φίλτρα αέρα? Πόσο υψηλό είναι το σημείο δρόσου? Πόση είναι η πραγματική κατανάλωση αέρα? Χρησιμοποιώντας το έξυπνο καταγραφικό DS 500 mobile και τους συμβατούς αισθητήρες και μετρητές για ένα διάστημα π.χ. μιας εβδομάδας μπορείτε να έχετε μια πλήρη εκτίμηση της γραμμής δίνοντας απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα.

Τα πλεονεκτήματα του DS 500 mobile

  • Καθαρή και εύκολη διάταξη: Εύκολη λειτουργία μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής 7"
  • Ευέλικτο: Έως 12 αισθητήρες / μετρητές μπορούν να συνδεθούν, συμπεριλαμβανομένων και τρίτων κατασκευαστών προσφέροντας ακόμη και παροχή ρεύματος
  • Αξιόπιστο: Αποθηκεύει όλες τις μετρήσεις σε εσωτερική κάρτα μνήμης, καθιστά δυνατή την μεταφορά δεδομένων μέσω USB εύκολα και γρήγορα
  • Έξυπνη ανάλυση ενέργειας: Καθημερινές/εβδομαδιαίες/μηνιαίες αναφορές συμπεριλαμβανομένων τυπικών σημείων χαρακτηρισμού όπως:

Τυπικά σημεία χαρακτηρισμού:

  • κόστος σε € ανά κυβικό μέτρο αέρα
  • kWh/m³ παραγόμενου αέρα
  • μετρητής ροής γραμμών αέρα με δυνατότητα προσθέσεων
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL