Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Καταγραφικά συστήματα/ DS 52 – Ψηφιακός μετρητής σημάτων

DS 52 – Ψηφιακός μετρητής σημάτων

Add to enquiry

DS 52 – Ψηφιακός μετρητής

Σε περίβλημα για στήριξη σε τοίχο, για σήμα 0(4)...20 mA. Ο ψηφιακός μετρητής DS 52 σε συμμετρικό περίβλημα είναι εύκολο να εγκατασταθεί χωρίς περεταίρω κατεργασίες. Το DS 52 διαθέτει 2 επαφές συναγερμού (potential-free alarm contacts) (switch-over contacts) οι οποίες δέχονται έως 230 VAC, 3 A. Τα όρια των συναγερμών ρυθμίζονται μέσω των κουμπιών. 

Η οθόνη τροφοδοτείται με 230 VAC και διαθέτει εσωτερική παροχή τροφοδοσίας 24 VDC/100 mA στον αισθητήρα. Περιέχει σφικτήρες ελεύθερου βιδώματος για την προώθηση του σήματος σε υπερτασόμενα συστήματα.

Ειδικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού μετρητή DS 52

  • Ενσωματωμένος σε συμμετρικό περίβλημα
  • Κατάλληλο για όλους τους αισθητήρες σήματος 0(4)...20 mA
  • Εύκολη λειτουργία
  • 2 έξοδοι relay (230 VAC, 3 A)
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL