Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Καταγραφικά συστήματα/ PI 500 για φορητές μετρήσεις, όπως πχ ροής

PI 500 για φορητές μετρήσεις, όπως πχ ροής

Add to enquiry

PI 500 – για φορητή μέτρηση ροής

Το PI 500 είναι ένα φορητό όργανο χειρός πολλαπλών χρήσεων που εξυπηρετεί σε πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία, όπως e.g.:

 • Μέτρηση ροής
 • Μέτρηση πίεσης / κενού
 • Μέτρηση θερμοκρασίας
 • Μέτρηση υγρασίας / σημείου δρόσου

Η γραφική ένδειξη των χρωματικών καμπύλων μετρήσεων είναι ασυναγώνιστη. Έως 100 εκατομμύρια τιμές μπορούν να αποθηκευτούν με ημερομηνία και ονομασία σημείου μετρήσεως. Τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB stick. Τα δεδομένα μπορούν να αξιολογηθούν μέσω του λογισμικού CS Soft Basic software. Οι μετρήσεις και τα έγγραφα αναφορών μπορούν να εκδοθούν εύκολα και με ταχύτητα. Οι ακόλουθοι αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν και να ρυθμιστούν καταλλήλως στην θύρα εισόδου του PI 500

 • Αισθητήρες πίεσης (υψηλής και χαμηλής)
 • Αισθητήρες ροής, VA 500/ VA 520
 • Αισθητήρες θερμοκρασίας Pt 100, Pt 1000 / 4...20 mA
 • Αισθητήρες σημείου δρόσου FA 510/ FA 515
 • Μετρητές κατανάλωσης ενέργειας
 • Προαιρετικά αισθητήρες τρίτων κατασκευαστών με τα ακόλουθα σήματα:: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, pulse, Modbus

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του PI 500

 • Είσοδος αισθητήρων πολλαπλών σημάτων
 • Εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion (περίπου 12 ώρες συνεχούς λειτουργίας)
 • Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5" ιντσών
 • Ενσωματωμένο καταγραφικό δεδομένο για αποθήκευση τιμών
 • Θύρα USB για ανάκτηση δεδομένων μέσω USB stick
 • Διεθνές: Επιλογή από 8 γλώσσες λειτουργίας
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL