Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα/ Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – φορητή λύση

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – φορητή λύση

Add to enquiry

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με τον αισθητήρα OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – φορητή λύση

Ο αισθητήρας υπολειπόμενου λαδιού OIL check μετρά την περιεκτικότητα του πεπιεσμένου αέρα σε ατμούς λαδιού. H δειγματοληψία του αέρα γίνεται “isokinetic” όπως ορίζεται από το σχετικό ISO 8573. Έπειτα, ο αέρας οδηγείται στον αισθητήρα μέτρησης όπου πραγματοποιείται η καταμέτρηση του λαδιού.

Φορητή λύση σε συνδυασμό με τον μετρητή σωματιδίων PC 400 και το φορητό καταγραφικό όργανο DS 500 mobile

 • Μέτρηση υπολείμματος ατμών λαδιού με το OIL Check (DN 20 - DN 40), 3-16 bar, εύρος μέτρησης < 0.01...5.000 mg/m³, συμπεριλαμβάνεται το όργανο δειγματοληψίας (DN 20 - DN 40), πιστοποιητικό ελέγχου, αναλογική έξοδος 4...20 mA
 • Τμήμα δειγματοληψίας της συσκευής OIL Check (DN 20, 3/4", 16 bar, ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερική διάμετρος 26.9 χλ, εξωτερικό σπείρωμα R 3/4")
 • Βαλβίδα τύπου ball valve G 3/8" συμπεριλαμβανομένων στηρικτικών εξαρτημάτων σύνδεσης του αισθητήρα με τον δειγματολήπτη, καθαρισμένα και χωρίς λάδι
 • Καλώδιο σύνδεσης αναλογικού σήματος 4...20 mA
 • Καλώδιο σύνδεσης για αισθητήρες τρίτων κατασκευαστών σε φορητές συσκευές, ODU/open ends, 5 m
 • Μετρητής σωματιδίων PC 400, έως και 0,1 μm για πεπιεσμένο αέρα και αέρια, με ρυθμιστή πίεσης
 • Καλώδιο σύνδεσης 5 m
 • Καταγραφικό σύστημα DS 400 με έγχρωμη οθόνη αφής
 • Προαιρετικά: Ενσωματωμένο καταγραφικό σύστημα 100 εκατομμυρίων τιμών
 • Προαιρετικά: Ενσωματωμένη θύρα Ethernet και πρωτόκολλο επικοινωνίας RS 485
 • CS Soft Basic – λογισμικό εκτίμησης αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή ή σε μορφή πίνακα – ανάγνωση και μεταφορά δεδομένων μέσω USB ή Ethernet
 • Τροχήλατη κατασκευή
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL