Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Σημείο Δρόσου/ DS52-Σετ με τον αισθητήρα FA510 για ξηραντές ψύξης

DS52-Σετ με τον αισθητήρα FA510 για ξηραντές ψύξης

Add to enquiry

Μέτρηση σημείου δρόσου με το κιτ DS 52 για ξηραντές ψύξης

Το εύρος μέτρησης -20...50°Ctd καθιστά το κιτ DS 52 με ενσωματωμένο συναγερμό το ιδανικό μέσο παρακολούθησης του σημείου δρόσου, με αναλογική έξοδο 4...20 mA.

 

Ο αισθητήρας σημείου δρόσου FA 510 παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα σε μακροχρόνια βάση και μπορεί να εγκατασταθεί και να απεγκατασταθεί σύντομα και εύκολα υπό πίεση μέσω του βιδωτού θαλάμου μέτρησης, με ταχύ-σύνδεσμο. Το κιτ παραδίδεται έτοιμο προς εγκατάσταση, και οι τιμές των επαφών συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν κατά βούληση.

Ειδικά χαρακτηριστικά του κιτ σημείου δρόσου DS 52 για ξηραντές ψύξης

  • Σύστημα έτοιμο προς εγκατάσταση
  • Μη χρονοβόρα μελέτη του εγχειριδίου οδηγιών
  • 2 επαφές συναγερμού (230 VAC, 3 A) προ- και κεντρικός συναγερμός ρυθμιζόμενοι
  • 4...20 mA αναλογική έξοδος
  • Προαιρετικό πακέτο συναγερμού: Ηχητική ειδοποίηση και κόκκινος φωτισμός
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL