Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Σημείο Δρόσου/ FA 510/515 – η νέα γενιά αισθητήρων σημείου δρόσου

FA 510/515 – η νέα γενιά αισθητήρων σημείου δρόσου

Add to enquiry

Αισθητήρας σημείου δρόσου FA 510/515 από -80 έως 20°Ctd

Πέρα από την διαδεδομένη αναλογική έξοδο 4...20 mA, οι νέας γενιάς αισθητήρες σημείου δρόσου διαθέτουν ψηφιακή έξοδο RS 485 (Modbus-RTU). Όλες οι καταγεγραμμένες τιμές όπως π.χ. το σημείο δρόσου, θερμοκρασία και υγρασία ανακτώνται μέσω του πρωτοκόλλου Modbus. Εν συγκρίσει με τα προηγούμενα μοντέλα, τα αισθητήρια όργανα και τα ηλεκτρονικά όργανα εκτίμησης έχουν εξελιχθεί, με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της αντιστάθμισης της θερμοκρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: Αυξημένη ακρίβεια σε διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, και βελτιωμένη ανάλυση του σήματος του αισθητήρα. Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα, οι νέοι αισθητήρες παρουσιάζουν υπερβολική σταθερότητα σε μακροχρόνια χρήση, είναι ανεπηρέαστοι από συμπύκνωση υγρασίας και χάριν στο ειδικά σχεδιασμένο τρυπητό κάλυμμα, ο αισθητήρας προστατεύεται από την άμεση επαφή με τυχόν σωματίδια που μπορεί να βρεθούν στον αέρα.

Ειδικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα FA 510/515:

  • Ειδικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα FA 510/515:
  • Εύρος μέτρησης -80...20°Ctd
  • Υπερβολικά σταθερός σε μακροχρόνια χρήση
  • Αναλογική έξοδος 4...20 mA
  • Ανεπηρέαστος στην ύπαρξη συμπυκνώματος
  • Σύντομος χρόνος αντίδρασης
  • Χρήση σε υψηλή πίεση - έως 350 bar (ειδική έκδοση)
  • ΝΕΟ: Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus
  • NEO: Υψηλότερη ανάλυση του σήματος χάριν στα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά
  • ΝΕΟ: Δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου επί τόπου μέσο της συσκευής χειρός ή μέσω του λογισμικού CS Service
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL