Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ Μέτρηση πάχους σωληνώσεων CS 0495

Μέτρηση πάχους σωληνώσεων CS 0495

Add to enquiry

Μετρητής πάχους CS 0495

επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη μέτρηση ακριβείας του πάχους των σωληνώσεων. Έτσι καθίσταται εύκολος ο προσδιορισμός ης εσωτερικής διαμέτρου των σωληνώσεων.

Η παράδοση περιλαμβάνει:

  • Βαλίτσα μεταφοράς
  • Κουτί βαθμονόμησης

Ο μετρητής πάχους είναι μικρός σε μέγεθος, ελαφρύς και εύκολος στην μεταφορά. Παρόλο που είναι σύνθετος και προηγμένης τεχνολογίας, είναι βολικός στην χρήση. Η στιβαρή κατασκευή του θα επιτρέψει την χρήση του για πολλά έτη εάν ακολουθηθούν οι σωστές τακτικές χρήσης.

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL