Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ Αισθητήρας ροής VA 400 για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Αισθητήρας ροής VA 400 για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Add to enquiry

VA 400 – Αισθητήρας ροής για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Ο αισθητήρας VA 400 για την μέτρηση της ροής του πεπιεσμένου αέρα και αερίων σε στιβαρό περίβλημα με ή χωρίς οθόνη με πραγματική ροή σε m³/h και μετρητή σε m³.

 

Ακόμα και υπό πίεση, ο αισθητήρας ροής VA 400 τοποθετείται μέσω βάνας 1/2“. Κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση το κιτ ασφαλείας αποτρέπει την απότομη εκτίναξη του αισθητήρα η οποία μπορεί να προκληθεί λόγω της πίεσης λειτουργίας. Για την εγκατάσταση σε σωλήνες διαφορετικών μεγεθών, το όργανο VA 400 είναι διαθέσιμο στα ακόλουθα μήκη αισθητήρα: 120, 160, 220, 300, 400 mm. Οι αισθητήρες ροής εγκαθίστανται σε υπάρχουσες γραμμές με εσωτερική διάμετρο από 1/2“ και άνω. Η ακριβής τοποθέτηση στο κέντρο του σωλήνα επιτυγχάνεται μέσω της χαραγμένης κλίμακας βάθους. Το μέγιστο βάθος εγκατάστασης αντιστοιχεί στο μήκος του αισθητήρα. Για παράδειγμα, ο αισθητήρας VA 400 με μήκος αισθητήρα 220 χιλιοστά, έχει μέγιστο βάθος εγκατάστασης τα 220 χιλιοστά.

Ειδικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα ροής VA 400

  • Ενσωματωμένη οθόνη για προβολή m³/h και m³
  • Κλίμακα βάθους για εγκατάσταση ακριβείας
  • Κατάλληλο από 1/2" έως 12" (DN 300)
  • Εύκολη εγκατάσταση υπό πίεση
  • Αναλογική έξοδος 4...20 mA για m³/h ή m³/min
  • Έξοδος παλμού για m³
  • Εσωτερική διάμετρος ρυθμιζόμενη μέσω πληκτρολογίου
  • Μηδενιζόμενος μετρητής κατανάλωσης
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL