Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ Αισθητήρας ροής VA 420 με ενσωματωμένο τμήμα μέτρησης

Αισθητήρας ροής VA 420 με ενσωματωμένο τμήμα μέτρησης

Add to enquiry

Αισθητήρας ροής VA 420 με ενσωματωμένο τμήμα μετρήσεως

Διαθέσιμο με ή χωρίς συνδέσεις φλάντζας. Τα προσιτά όργανα ελέγχου ροής VA 420 λειτουργούν σύμφωνα με την αποδεδειγμένη θερμιδομετρική αρχή μέτρησης. Ο συμπαγής τους σχεδιασμός, καθιστά εφικτό τον έλεγχο όλων των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα από τον αεροσυμπιεστή έως και το μικρότερο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα (1/4“ έως 2 ίντσες σωλήνες) .

Εύρος εφαρμογών του VA 420

 • Ισορροπία ροών πεπιεσμένου αέρα, μέτρηση κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα
 • Προσδιορισμός διαρροών και ρυθμού απώλειας αέρα
 • Φορητή μέτρηση κατανάλωσης αέρα στα σημεία εφαρμογής
 • Μέτρηση ροής σε αέρια όπως: άζωτο, CO2, οξυγόνο, αργό, υποξείδιο του αζώτου
 • Μέτρηση ροής σε γεννήτριες παραγωγής αζώτου

Σταθερή χρήση

Για σταθερή χρήση υπάρχουν οι ακόλουθες έξοδοι σήματος για μεταφορά των δεδομένων στο σύστημα του εργοστασίου ή σε PLC: 4...20 mA για στιγμιαία ροή. Έξοδος παλμού (Pulse output - galvanically separated) για την συνολική κατανάλωση.

Φορητή χρήση

Μέσω ταχυ-συνδέσμων ο αισθητήρας ροής μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε σωλήνες τροφοδοσίας μηχανημάτων. Κατά το κλείσιμο των μηχανημάτων είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο ρυθμός απώλειας αέρα, ενώ κατά την λειτουργία των μηχανημάτων είναι εφικτό να προσδιοριστεί η πραγματική ροή αέρα. Ο αισθητήρας τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρικής πρίζας. Για καταγραφή δεδομένων μεγάλου διαστήματος προτείνεται η χρήση του φορητού καταγραφικού συστήματος DS 500 ή DS 400 mobile.

Ειδικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων ροής VA 420

 • Εύκολη και προσιτή εγκατάσταση
 • Δυνατότητα επιλογής μονάδων μέτρησης μέσω πληκτρολογίου m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
 • Μετρητής πεπιεσμένου αέρα έως 1,999,999,999 m³, Μηδενιζόμενος μέσω πληκτρολογίου.
 • Αναλογική έξοδος 4...20 mA, έξοδος παλμού (galvanically separated)
 • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης ακόμα και στο χαμηλότερο εύρος μετρήσεων (ιδανικό για μέτρηση διαρροών)
 • Αμελητέα πτώση πίεσης
 • Θερμιδομετρική αρχή λειτουργίας, δίχως την ανάγκη προσθέτων αισθητήρων μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας, δίχως κινούμενα μηχανικά μέρη
 • Τύποι αερίων επιλέξιμοι μέσω λογισμικού (άζωτο, οξυγόνο, CO2, υποξείδιο του αζώτου, αργό)
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL