Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ VA 500 - Αισθητήρας ροής για πεπιεσμένο αέρα και αέρια.

VA 500 - Αισθητήρας ροής για πεπιεσμένο αέρα και αέρια.

Add to enquiry

Ο νέος αισθητήρας VA 500 για μέτρηση ροής πεπιεσμένου αέρα και αερίων

Σε αντίθεση με προηγούμενης τεχνολογίας ηλεκτρονικά κυκλώματα γέφυρας, τα προσφάτως ανεπτυγμένα ηλεκτρονικά καταγράφουν όλες τις μετρημένες τιμές ψηφιακά. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια ακόμα και σε μεγάλο εύρος μετρήσεων 1:1000

Ειδικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα ροής VA 500:

  • Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus –RTU και διασύνδεση RS 485 interface
  • Ενσωματωμένη οθόνη για προβολή ποσοτήτων m³/h και m³
  • Εγκατάσταση από 1/2“έως 12“ (DN 300)
  • Εύκολη εγκατάσταση υπό πίεση
  • Αναλογική έξοδος 4...20 mA για κυβικά ανά ώρα (m³/h, m³/min)
  • Έξοδος παλμών m³
  • Εσωτερική διάμετρος ρυθμίσαμε μέσω πληκτρολογίου
  • Μετρητής κατανάλωσης μηδενιζόμενος
  • Ρυθμιζόμενες παράμετροι μέσω κουμπιών στην οθόνη: Τύπος αερίου, συνθήκες αναφοράς, θερμοκρασία και πίεση, βαθμονόμηση του σήματος 4...20 mA, παράμετροι του σήματος παλμού
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL