Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ Αισθητήρας ροής VA 550 για εφαρμογές βαριάς βιομηχανίας

Αισθητήρας ροής VA 550 για εφαρμογές βαριάς βιομηχανίας

Add to enquiry

Αισθητήρας ροής για εφαρμογές βαριάς βιομηχανίας

Ο αισθητήρας βύθισης VA 550 αποτελεί την ιδανική λύση μέτρησης ροής για εγκατάσταση σε υπάρχουσες γραμμές πεπιεσμένου αέρα για σωλήνες από 3/4“ up to DN 500.

Ειδικά μηχανολογικά χαρακτηριστικά:

 • Στιβαρή κατασκευή με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για εξωτερικούς χώρους, με πιστοποίηση IP 67
 • Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 1,4571
 • Κατάλληλο για βύθιση σε σωλήνες από 3/4“ έως DN 500
 • Κατόπιν αίτησης, με πιστοποίηση ATEX II 2G Ex d IIC T4
 • Κατόπιν αίτησης με πιστοποίηση DVGW για φυσικό αέριο (έως 16 bar)
 • Για πιέσεις έως 50 bar, ειδική έκδοση μέχρι τα 100 bar
 • Εύρος θερμοκρασίας έως 180 °C
 • Δίχως κινούμενα μέρη, δίχως φθορές
 • Ανθεκτικό άκρο αισθητήρα, εύκολο στον καθαρισμό του
 • Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση μέσω βάνας 1/2“ ball valve
 • Περιστρεφόμενο περίβλημα, με περιστρεφόμενη οθόνη κατά 180°
 • Διάταξη ασφαλείας για στερέωση και αφαίρεση υπό πίεση
 • Κλίμακα βάθους τοποθέτηση με ακρίβεια

Ειδικά χαρακτηριστικά τεχνολογίας μετρήσεως:

 • 4 τιμές στην οθόνη: Nm³/h, Nm³, Nm/s, °C ρυθμιζόμενες μονάδες
 • Ελάχιστες και μέγιστες τιμές και μέσος όρος ανά ημέρα/ώρα/
 • Όλες οι μετρημένες τιμές, ρυθμίσεις όπως ο τύπος του αερίου, εσωτερική διάμετρος, σειριακός αριθμός κ.α. ανακτώνται μέσω του πρωτοκόλλου Modbus RTU
 • Κατανοητές διαγνωστικές λειτουργίες αναγνώσιμες από την οθόνη είτε εξ αποστάσεως μέσω Modbus όπως μέγιστες και ελάχιστες τιμές °C, κύκλος βαθμονόμησης, κωδικοί σφαλμάτων, σειριακός αριθμός, και όλες τις ρυθμιζόμενες παραμέτρους
 • Ειδοποιήσεις σε περίπτωση υπέρβασης τιμ΄βν του κύκλου βαθμονόμησης
 • Ειδική έκδοση με ακρίβεια 1.5 % της μέγιστης τιμής, ± 0.3 % της πλήρης κλίμακας
 • Ειδική έκδοση ακριβείας με ακρίβεια 1.0 % της μέγιστης τιμής, ± 0.3 % της πλήρης κλίμακας
 • 40 σημεία βαθμονόμησης με πιστοποιητικό
 • Εύρος μέτρησης 1 : 1000 (0.1 έως 224 m/s)
 • Αλλαγή διαμόρφωσης και διαγνωστικού μέσω οθόνης φορητού οργάνου
 • PI 500, λογισμικό συντήρησης για επιτόπου χρήση
 • Τύπου αερίου (αέρας, άζωτο, οξυγόνο, αργό κ.α.) πλήρως ρυθμιζόμενος
 • Συνθήκες αναφοράς °C και mbar/hPa πλήρως ρυθμιζόμενες
 • Ρύθμιση μηδενικού σημείου και καταστολή ροής διαρροής
 • Αμελητέα απώλεια πίεσης
 • Μέτρηση ροής και στις 2 κατευθύνσεις μέσω διακόπτη ελέγχου ροής
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL