Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ Αισθητήρας ροής VA 570 με ενσωματωμένο τμήμα μέτρησης.

Αισθητήρας ροής VA 570 με ενσωματωμένο τμήμα μέτρησης.

Add to enquiry

VA 570 – με ενσωματωμένο τμήμα μετρήσεως

Ο αισθητήρας ροής VA 570 προμηθεύεται με ενσωματωμένο τμήμα μετρήσεων. Τα τμήματα μετρήσεως είναι διαθέσιμα είτε με φλάντζες είτε με R / NPT σπείρωμα. Χαρακτηριστικό άξιο αναφοράς είναι η αφαιρούμενη κεφαλή μέτρησης. Η κεφαλή μέτρησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα για καθαρισμό και βαθμονόμηση ή καθαρισμό χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης ολόκληρου του τμήματος μέτρησης από τον σωλήνα. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το τμήμα μέτρησης είναι σφραγισμένο με ειδικό καπάκι (παρελκόμενα). Η εύκολη ευθυγράμμιση της συσκευής κατά την διαδικασία βιδώματος διασφαλίζει την ακριβή τοποθέτηση του αισθητήρα στο κέντρο του σωλήνα καθώς και το ότι η κεφαλή μέτρησης βρίσκεται σε παράλληλη θέση με την ροή του αέρα. Έτσι αποφεύγονται λάθη μέτρησης.

 

Οι νέοι αισθητήρες ροής VA 550/ 570 λειτουργούν σύμφωνα με την θερμιδομετρική μέθοδο μέτρησης. Συνεπώς δεν χρειάζεται περεταίρω γνώση θερμοκρασίας και πίεσης. Λόγω του στιβαρού τους σχεδιασμού, το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, το ανθεκτικό άκρο ελέγχου του αισθητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι 1,4571, οι νέοι αισθητήρες VA 550/ 570 είναι κατάλληλοι για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Έκδοση με πιστοποίηση ATEX είναι διαθέσιμοι για εφαρμογές σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκρήξεως. Για την μέτρηση ροής σε π.χ. φυσικό αέριο, διατίθενται και με πιστοποίηση DVWG. Εν αντιθέσει με τα προηγούμενης τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα, ο συγχρόνου σχεδιασμού εξοπλισμός καταγράφει όλες τις τιμές ψηφιακά. Αυτό επιτρέπει γρήγορες μετρήσεις ακριβείας σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας, έως 180 °C. Το εύρος μέτρησης είναι 1…1000 με αποτέλεσμα να καταγράφονται από πολύ χαμηλές τιμές ροής έως και 224 m/s.

 

Οι αισθητήρες VA 550/ 570 διαθέτουν ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus μέσω του οποίου είναι εφικτή η μεταφορά όλων των τιμών όπως Nm³/h, Nm³, Nm/s, Nl/min, Nl/s, kg/h, kg/min, ft/min, °C κ.α. Όλες οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την οθόνη ή μέσω του φορητού οργάνου PI 500 και του Service Software. Όπως θα ήταν αναμενόμενο υπάρχουν 2 x 4...20 mA αναλογικές έξοδοι διαθέσιμες για ροή και θερμοκρασία καθώς και μια απομονωμένη έξοδος παλμού για την συνολική κατανάλωση. Η απομακρυσμένη διάγνωση είναι εφικτή μέσω πρωτοκόλλου ModBus επιτρέποντας τον έλεγχο και την αλλαγή των σχετικών παραμέτρων εάν είναι επιθυμητό. Έτσι δύναται η αλλαγή του τύπου του αερίου, της εσωτερικής διαμέτρου, η βαθμονόμηση η αντιστοίχιση μηδενικού σημείου, ο συνυπολογισμός απωλειών σε περίπτωση αλλαγής συνθηκών λειτουργίας κλπ. Μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης και διάγνωσης είναι δυνατό να ελεγχτεί εάν η θερμοκρασία πχ υπερβεί κάποιες τιμές και έτσι να προσδιοριστεί εάν υπάρχει σφάλμα στον αισθητήρα ή να αλλαχτεί η ημερομηνία βαθμονόμησης.

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL