Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ VA 521 - Συμπαγής αισθητήρας μικρού μεγέθους για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

VA 521 - Συμπαγής αισθητήρας μικρού μεγέθους για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Add to enquiry

Αισθητήρας ροής με ενσωματωμένη εξομάλυνση ροής / δεν χρειάζονται επιπλέον μήκη εγκατάστασης εισόδου εξόδου

Ο αισθητήρας ροής VA 521 συνδιάζει σύγχρονα ψηφιακά πρότυπα επικοινωνίας για σύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου ενέργειας, σε μικρό και συμπαγές μέγεθος. Ο αισθητήρας VA 521 χρησιμοποιείται κατά κόρων όποτε υπάρχουν πολλές καταναλώσεις, λόγω της εύκολης εγκατάστασης.

Η ενσωματωμένη οθόνη υψηλής αντίθεσης περιστρέφεται κατά 180° αν είναι επιθυμητό. Ανάλογα με τις ρυμίσεις, μπορούν να προβάλονται 2 από της ακόλουθες τιμές:

  • Τρέχουσα κατανάλωση m³/h, l / min, …
  • Συνολική κατανάλωση m³, l, kg
  • Μέτρηση θερμοκρασίας

Πλεονεκτήματα:

  • Σύνδεση με σπείρωμα για γρήγορη εγκατάσταση σε υπάρχοντα δίκτυα αέρα (1/2“, 3/4 ̋, 1“, 1 1⁄4 ̋, 1 1⁄2“ or 2" lines)
  • Μικρός σχεδιασμός σε συμπαγή διάταξη - κατάλληλο για χρήση σε μηχανές κατανάλωσης
  • Όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας προγραμματίζονται από την οθόνη
  • Έξοδος Modbus RTU
  • Αναλογική Έξοδος 4…20mA για την πραγματική ροή
  • Έξοδος παλμού για συνολική κατανάλωση (ένδειξη μετρητή), galvanically isolated. Προαιρετικά, M-Bus, Ethernet ή PoE
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL