Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ροή/ VD 500 - Αισθητήρας ροής πεπιεσμένου αέρα αεροσυμπιεστών

VD 500 - Αισθητήρας ροής πεπιεσμένου αέρα αεροσυμπιεστών

Add to enquiry

Ο υψηλής ακρίβειας ενσωματωμένος αισθητήρας διαφορικής πίεσης μετρά την διαφορά δυναμικής πίεσης / πίεσης στασιμότητας στο εμβαπτισμένο άκρο του. Το μέγεθος των πίεσεων σχετίζεται άμεσα με την ταχύτητα των αερίων. Γνωρίζοντας λοιπόν την διάμμετρο του σωλήνα, μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια την παροχή του αέρα. Η επιπρόσθετη μέτρηση θεμροκρασίας και απόλυτης πίεσης και ο υπολογισμός της πραγματικής πυκνότητας των αερίων, καθιστούν ικανές τις μετρήσεις σε οποιοδήποτε αέριο, υπο οποιεσδήποτε συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Τόποι εφαρμογής

 • Μέτρηση στον αεροσυμπιεστή
 • Μέτρηση σε υψηλές θεμροκρασίες
 • Μέτρηση γρήγορων διαδικασιών

Πλεονεκτήματα:

 • Βέλτιστη λύση για πραγματικά μεγάλες παροχές
 • Πραγματικά ταχύτατη απόκριση: 100 ms
 • Ροή, συνολική κατανάλωση, θερμοκρασία και πίεση
 • Μέτρηση σε υψηλή θερμοκρασία, έως 200 °C
 • Μέτρηση διαφόρων αερίων, κατ' επιλογή
 • Κατάλληλο για σωλήνες από DN 20 έως DN 500
 • Εγκατάστασ μέσω βάνας 1/2" υπό πίεση
 • Πρωτόκολλο επικοινωνίας RS 485 (Modbus-RTU), 4…20 mA, έξοδος παλμού

Τυπικές εφαρμογές:

 • Ελεύθερη παροχή αεροσυμπιεστών
 • Έλεγχοι πεπιεσμένου αέρα
 • Μέτρηση απόδοσης συστημάτων πεπιεσμένου αέρα

Συνθήκες εγκατάστασης:

 • Πίσω από διαχωρηστήρα νερού
 • Σε οριζόντιους (προτείνεται) ή σε κάθετους σωλήνες
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL