Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Διαρροή/ Ανιχνευτής διαρροών LD 400

Ανιχνευτής διαρροών LD 400

Add to enquiry

Ανιχνευτής διαρροών LD 400

Αφορά την εξέλιξη του αποδεδειγμένου οργάνου LD 300 μέσω του αναβαθμισμένου αισθητήρα ανίχνευσης διαρροών. Μέσω του LD 400 ακόμα και οι μικρότερες διαρροές στην γραμμή του πεπιεσμένου αέρα μπορούν να ανιχνευθούν, σε γραμμές ατμού ή κενού ή γραμμές ψύξης από απόσταση αρκετών μέτρων

Κατά την διαφυγή αερίων από γραμμές πεπιεσμένου αέρα (σημεία υψηλής διάβρωσης, χαλαρές ενώσεις κλπ.) δημιουργούνται υπερηχητικά κύματα. Μέσω του LD 400 ακόμα και οι μικρότερες διαρροές οι οποίες δεν ανιχνεύονται με το ανθρώπινο αυτί, μπορούν να προσδιοριστούν από απόσταση αρκετών μέτρων. Η συσκευή LD 400 μετατρέπει τα άηχα αυτά σήματα σε συχνότητα η οποία μπορεί να προσδιοριστεί. Μέσω της χρήσης των ηχομονωμένων ακουστικών αυτοί οι θόρυβοι μπορούν να αναγνωριστούν ακόμα και σε υπερβολικά θορυβώδη περιβάλλοντα.

Μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ακουστικής σάλπιγγας, επιτυγχάνεται καλύτερη εστίαση στα ηχητικά κύματα. Η ακουστική σάλπιγγα ενεργεί ως ένα κατευθυντικό μικρόφωνο απορρίπτοντας έτσι ηχητικές παρεμβολές από το περιβάλλον λειτουργίας, βοηθώντας παράλληλα στον πιο ακριβή εντοπισμό διαρροών ακόμα και σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.

Ειδικά χαρακτηριστικά του LD 400

  • Η ανθεκτικότητα και το μικρό βάρος εξασφαλίζει ξεκούραστη λειτουργία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Βελτιωμένη ανίχνευση διαρροών με την προαιρετική ακουστική σάλπιγγα
  • Σύγχρονη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας με εξωτερικό φορτιστή
  • Διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 10 ώρες
  • Εύκολη λειτουργία μέσω πληκτρολογίου
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL