Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Διαρροή/ Ανιχνευτής διαρροών LD 400 με βαλιτσάκι μεταφοράς

Ανιχνευτής διαρροών LD 400 με βαλιτσάκι μεταφοράς

Add to enquiry

Ανιχνευτής διαρροών LD 400 – σετ σε θήκη

Το σετ περιλαμβάνει ανθεκτική θήκη μεταφοράς η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ λειτουργίας.

Το LD 400 Set αποτελείται από:

  • Ανιχνευτή διαρροών LD 400
  • Θήκη μεταφοράς
  • Ακουστική ηχομόνωσης
  • Σωλήνα εστίασης με ειδικά σχεδιασμένο άκρο
  • Φορτιστής μπαταρίας
  • Ακουστική σάλπιγγα

Μέσω των άνετων ακουστικών ηχομόνωσης, τα υπερηχητικά κύματα μπορούν να αναγνωριστούν από απόσταση ακόμα και στα πιο θορυβώδη περιβάλλοντα. 

Μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ακουστικής σάλπιγγας, επιτυγχάνεται καλύτερη εστίαση στα ηχητικά κύματα. Η ακουστική σάλπιγγα ενεργεί ως ένα κατευθυντικό μικρόφωνο απορρίπτοντας έτσι ηχητικές παρεμβολές από το περιβάλλον λειτουργίας, βοηθώντας παράλληλα στον πιο ακριβή εντοπισμό διαρροών ακόμα και σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση

Δεν συμπεριλαμβάνεται στο σετ: Γεννήτρια παραγωγής υπερηχητικών κυμάτων (κωδικός: 0554 0103)

Ο πομπός τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο παραγόμενος ήχος να εισέρχεται στις σωληνώσεις. Τα υπερηχητικά κύματα περνούν και από τις πιο μικρές εξόδους διαφυγής και ανιχνεύονται από το LD 400.

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL