Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας/ Φορητός μετρητής ρεύματος CS PM 600

Φορητός μετρητής ρεύματος CS PM 600

Add to enquiry

Φορητός μετρητής ρεύματος CS PM 600

Διαθέσιμο για έως 100 ή 600 Α. Μετρά τάση, ρεύμα και υπολογίζει:

 • Active power [kW]
 • Apparent power [kVA]
 • Reactive power [kVar]
 • Active energy [kWh]
 • cos phi

Όλες οι τιμές μεταφέρονται ψηφιακά (Modbus) στο φορητό DS 500 / DS 400 όπου και καταγράφονται.

Ειδικά χαρακτηριστικά του CS PM 600

 • Μαγνητικά άκρα μέτρησης τάσης για την μέτρηση της τάσης κατά την λειτουργία
 • Κρεμαστοί μετασχηματιστές ρεύματος περικλείουν τους αγωγούς των φάσεων L1, L2, L3. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει κατά την λειτουργία

Η συσκευασία του CS PM 600 περιλαμβάνει:

 • Φορητός μετρητής ρεύματος με 3 εξωτερικούς μετασχηματιστές για μεγάλες συσκευές και εγκαταστάσεις
 • Εξωτερικοί μετασχηματιστές σύσφιξης για τους αγωγούς των φάσεων (100 A or 600 A)
 • Εξωτερικά μαγνητικά άκρα για την μέτρηση της τάσης
 • Συμπεριλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης των φορητών μετρητών, 5 m
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL