Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry

PI 500 για π.χ. φορητή μέτρηση ροής

Το όργανο PI 500 είναι μια φορητή συσκευή χειρός πολλαπλών χρήσεων που εξυπηρετεί σε ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών στην βιομηχανία.

more

Έξυπνο καταγραφικό δεδομένων DS 500 για πεπιεσμένο αέρα και αέρια

Σύνδεση έως και 12 αισθητήρων. Έγχρωμη οθόνη αφής 7".

more

Καταγραφικό δεδομένων - DS 400

Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5". Προαιρετική αύξηση χωρητικότητας δεδομένων. Σύνδεση με 4 αισθητήρες. Προαιρετική σύνδεση με Ethernet-/RS 485.

more

Έξυπνο φορητό καταγραφικό δεδομένων - DS 500 mobile

Ενεργειακή ανάλυση σύμφωνα με DIN EN ISO 50001, μέτρηση ροής, υπολογισμός διαρροών.

more

Προσιτό φορητό καταγραφικό όργανο σε βαλίτσα μεταφοράς - DS 400 mobile

Για ενεργειακή ανάλυση, μέτρηση ροής και υπολογισμό διαρροών σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα.

more

DS 52 – Ψηφιακός μετρητής σημάτων

Σε εύμορφο περίβλημα, κατάλληλο για όλους τους αισθητήρες σήματος 0(4)...20 mA signal.

more

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL