Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – σταθερή λύση

Ο αισθητήρας λαδιού OILCHECK μετρά τους ατμούς του εναπομείναντος λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα. Για σταθερή χρήση σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με το καταγραφικό σύστημα DS 400.

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – φορητή λύση

Ο αισθητήρας λαδιού OILCHECK μετρά τους ατμούς του εναπομείναντος λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα. Για φορητή χρήση σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με τον καταμετρητή σωματιδίων PC 400 και το φορητό καταγραφικό σύστημα DS 500 mobile.

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή λύση σύμφωνα με το ISO 8573

Ο υψηλής ακρίβειας μετρητής σωματιδίων PC 400 μετρά τα σωματίδια μεγέθους μεγαλύτερου του 0.1 µm και έτσι κρίνεται ικανός για τον έλεγχο του πεπιεσμένου αέρα class 1 ISO 8573.

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – φορητή λύση σύμφωνα με το ίσο ISO 8573

Μετρητής σωματιδίων PC 400 για μετρήσεις σωματιδίων από 0.1 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρα σε βαλίτσα μεταφοράς.

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr