Αισθητήρας διαφορικής πίεσης για τον έλεγχο της απόδοσης των φίλτρων

Ο προσιτός αισθητήρας διαφορικής πίεσης ελέγχει την απόδοση των φίλτρων πεπιεσμένου αέρα μετρώντας την διαφορά πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο του φίλτρου, ποσό άμεσα συσχετιζόμενο με το επίπεδο μόλυνσης των φίλτρων.

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 10 και CS 16

για μετρήσεις 0...10 και 0...16 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 1% ή 0,5%.

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 40

για μετρήσεις 0...40 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 1% ή 0,5%.

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 1.6 absolute

για μετρήσεις 0...1.6 bar absolute με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5%.

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 100

για μετρήσεις 0...100 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 250

για μετρήσεις 0...250 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 400

για μετρήσεις από 0...400 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

Αισθητήρας πίεσης ακριβείας CS -1...+15

για μετρήσεις από -1...+15 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5%.

Αισθητήρας διαφορικής πίεσης CS 400 mbar

για μετρήσεις διαφορικής πίεσης 0...400 mbar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0.075%.

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr