Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
CS Soft Basic

CS Soft Basic

Εκτίμηση των δεδομένων σε 5 γλώσσες μέσω του λογισμικού CS Soft Basic. Όλα με μια ματιά: Πίνακας, γραφικά, στατιστική – με το πάτημα ενός κουμπιού ο χρήστης παίρνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

more
CS Soft Network

CS Soft Network

Μέσω του CS Soft Network ένα ή περισσότερα καταγραφικά DS 500 ή DS 400 μπορούν να συνδεθούν και να εκτιμηθούν μέσω Ethernet. Το λογισμικό αποθηκεύει τα αποτελέσματα των μετρήσεων όλων των οργάνων σε βάσει δεδομένων SQL database στον server.

more
CS Soft Energy Analyzer

CS Soft Energy Analyzer

Εξυπηρετεί ανάλυση αεροσυμπιεστών, ανάλυση ολοκληρωμένων συστημάτων ή υπολογισμός διαρροών. Εκτίμηση σε υπολογιστή με γραφικά στοιχεία και δεδομένα στατιστικής. Γραφική απεικόνιση με ημερήσια ή εβδομαδιαία προβολή. Έξοδα πεπιεσμένου αέρα σε €/$.

more
CS Service Software - VA 5xx

CS Service Software - VA 5xx

Πολύ χρήσιμο για την σύνδεση του αισθητήρα δρόσου στον υπολογιστή για την ολοκλήρωση των ακόλουθων διαδικασιών: βαθμονόμηση του αναλογικού σήματος 4...20 mA, τιμές συναγερμού, βαθμονόμηση μονού σημείου.

more
CS Service Software - FA 5xx

CS Service Software - FA 5xx

Πολύ χρήσιμο για την σύνδεση του αισθητήρα δρόσου στον υπολογιστή για την ολοκλήρωση των ακόλουθων διαδικασιών: βαθμονόμηση του αναλογικού σήματος 4...20 mA, τιμές συναγερμού, βαθμονόμηση μονού σημείου.

more

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL