Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
Υπηρεσίες / Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:

Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης

Για να έχετε μετρήσεις ακριβείας είναι απαραίτητη η σωστή βαθμονόμηση του οργάνου. Ανάλογα με τους κινδύνους που σχετίζονται με την μέτρηση, ή με το κόστος του μεταφερόμενου μέσου, μικρές αποκλίσεις στις μετρήσεις μπορεί να είναι σημαντικές και ζημιογόνες. Ο οίκος CS Instruments προσφέρει πιστοποιημένη βαθμονόμηση των αισθητήρων σας.

Στο εργαστήριο βαθμονόμησης, οι αισθητήρες σημείου δρόσου και ροής βαθμονομούνται σε βιομηχανικά πρότυπα. Οι αισθητήρες υψηλής ακρίβειας προσφέρουν ακρίβεια έως και 0.5% των τιμών. Το εύρος βαθμονόμησης των αισθητήρων ποικίλει από -80 έως 20° Ctd. Μπορούμε να σας προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Το πιστοποιημένο σημείο αναφοράς DKD – ή BAM – προσφέρει ακρίβεια έως 0.1 ° Ctd όσον αφορά το σημείο δρόσου. Αυτή η βαθμονόμηση προτιμάται από πολλές βιομηχανίες όπως αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροναυπηγική, και βιομηχανίες πετρελαίου.

Το πλεονέκτημα της βαθμονόμησης που προσφέρεται από τα εργαστήρια του οίκου CS Instruments βρίσκεται στην ψηφιακή μεταφορά δεδομένων. Έτσι μόνο ο αισθητήρας χρειάζεται να αφαιρεθεί από τις εγκαταστάσεις ενώ οι οθόνες / καταγραφικά / πίνακες ελέγχου μένουν στην θέση τους.

Για συνεχή αποτελέσματα ακριβείας, προτείνουμε να βαθμονομείτε τους αισθητήρες σας κάθε 12 μήνες. 

Φορητή βαθμονόμηση

Για την βαθμονόμηση στις εγκαταστάσεις σας, διαθέτουμε 3 σετ ελέγχου και ρύθμισης για τις τιμές αναφοράς της σχετικής υγρασίας. Επι προσθέτως μπορείτε να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό ISO βαθμονόμησης ακριβείας στους -40 ή +3 ° Ctd.

  • Σετ ελέγχου και βαθμονόμησης 11.3% RH
  • Σετ ελέγχου και βαθμονόμησης 33% RH
  • Σετ ελέγχου και βαθμονόμησης 75.3% RH

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL